Sökning: "swedish match AB"

Visar resultat 1 - 5 av 31 uppsatser innehållade orden swedish match AB.

 1. 1. Kartläggning och förslag på arbetsmetodik inom ett beredningsflöde

  M1-uppsats, KTH/Hållbar produktionsutveckling (ML)

  Författare :Emil Pettersson; [2019]
  Nyckelord :Capacity; Defense; Hoshin Kanri; Lean; Production Preparation; Standard methods; TQM; Beläggning; Beredning; Försvar; Hoshin Kanri; Kapacitet; Lean; Metodstandard; Planering; Produktion; Standardiserat underlag; TQM;

  Sammanfattning : Rapporten är ett resultat av ett examensarbete inom Maskinteknik, inriktning Industriell Ekonomi och Produktion, vid Kungliga Tekniska Högskolan, institutionen för Hållbar produktionsutveckling. Projektet har utförts för försvarsföretaget BAE Systems Hägglunds AB i Örnsköldsvik. LÄS MER

 2. 2. The Swedish Experience - : En kvalitativ studie i kommunikation på en reglerad marknad

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för medie- och kommunikationsvetenskap; Mittuniversitetet/Avdelningen för medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Daniel Olsson; Tobias Sjöblom; [2017]
  Nyckelord :Reglerad marknad; konkurrens; snus; varumärke; marknadskommunikation; tobak;

  Sammanfattning : Problemformulering och syfte: Uppsatsens syfte är att undersöka hur aktörer på den svenska snusmarknaden planerar sin marknadskommunikation samt att studera om det skett någon förändring sedan implementeringen av EUs tobaksproduktdirektiv 2016. Detta sker mot bakgrund av marknadsföringslagen som utgör en reglerad marknad på vilken aktörerna är verksamma. LÄS MER

 3. 3. Projektering och elkvalitetsstudie av laddstationer för elfordon

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Väst/Avdelningen för data-, elektro- och lantmäteriteknik; Högskolan Väst/Avdelningen för data-, elektro- och lantmäteriteknik

  Författare :Andreas Andersson; Markus Leinonen; [2017]
  Nyckelord :Elkvalitet; hybridfordon; laddning;

  Sammanfattning : De senaste årens utveckling inom elfordonsbranschen ställer ett ökat krav på en fungerande infrastruktur för el- och hybridfordonsladdning. Fler laddplatser behövs i ett samhälle där de laddbara fordonen blir fler för varje år som går. LÄS MER

 4. 4. Energikartläggning av ånga, processventilationssystemet och el på pappersmaskin 2, Stora Enso paper Nymölla AB : Energikartläggning utifrån lagen (2014:266) och ISO 50001:2011 på pappersmaskin 2.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Sjöfartshögskolan (SJÖ)

  Författare :Konrad Henrysson; [2017]
  Nyckelord :Energy survey; Energymapping; Energikartläggning;

  Sammanfattning : För att förbättra företags energieffektivisering tillkom det 2014 en lag på att utföra energikartläggningar på företag som har mer än 250 personer anställda och som har en årsomsättning på över 50 miljoner euro, eller över 43 miljoner i balansomslutning. Nymölla bruk innefattas av denna lag och måste därmed utföra energikartläggning vart fjärde år och rapportera till energimyndigheten. LÄS MER

 5. 5. Prioriterade studentbostäder : Ett projekteringsunderlag för kostnadseffektivare utformning utifrån studenters egna prioriteringar

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Byggteknik; Uppsala universitet/Byggteknik

  Författare :Edwin Hovemyr; Ludvig Rostvik; [2017]
  Nyckelord :student; student housing; design; student; studentbostäder; studentbostad; bostadsutformning; projektering; nyproduktion; arkitektur; bostadsmarknad; bostadsbrist; lärosäte; utformning; kostnadseffektivisering; undersökning; önskemål; prioriteringar; värdesättning; funktion i bostaden; SIS; funktion; kompislägenhet; kollektivt boende; korridorsrum; studentlägenhet;

  Sammanfattning : This report examines what students prioritize and value in student housing. The content of the report can be used as a basis for designing new student housing to better match students' wishes, while the production of student housing can be made more cost effective. LÄS MER