Sökning: "swedish match"

Visar resultat 1 - 5 av 277 uppsatser innehållade orden swedish match.

 1. 1. DIGITALISERING INOM SVENSK ELITFOTBOLL En explorativ studie för att kartlägga användningen av informationsteknologi i svensk elitfotboll

  Kandidat-uppsats, Institutionen för tillämpad informationsteknologi

  Författare :Felix Bellak; Johannes Carli; [2019-08-07]
  Nyckelord :Fotboll; Informationsteknologi; Digitalisering; Big Data;

  Sammanfattning : Digitalization is constantly taking place in society and information technology (IT)has become a major part of many industries. At the same time, sport has grown intoa billion-dollar industry and major international clubs have embraced digitalizationand become data-driven organizations that utilize IT in a variety of purposes. LÄS MER

 2. 2. Har motiverande samtal någon effekt på vikt vid behandling av övervikt och

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för medicin

  Författare :Camilla Swanpalmer; Linnéa Jansson; [2019-06-25]
  Nyckelord :Motivational interviewing; obesity; overweight; weight loss; adults; body mass; Motivational interviewing; obesity; overweight; weight loss; adults; body mass;

  Sammanfattning : Bakgrund: Övervikt och fetma har ökat under de senaste decennierna hos personer i åldrarna16 till 84 år. Motiverande samtal är en samtalsmetod som förekommer frekvent inombehandling av övervikt och fetma. Det inte är klarlagt hur effektiv metoden är vid dennabehandling. LÄS MER

 3. 3. Teacher-rector gender match effects in Swedish private schools

  D-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för nationalekonomi

  Författare :Maelle Saulnier; [2019]
  Nyckelord :Manager-employee relationship; Gender differences; Gender bias; Private schools;

  Sammanfattning : A growing body of economic research incorporates insights from social psychology into standard economic analysis to study how group membership and social context affect economic agents. My paper fits into this literature by investigating gender similarity effects in the manager-employee relationship within the context of Swedish private schools. LÄS MER

 4. 4. License Plate Detection Utilizing Synthetic Data from Superimposition

  Master-uppsats, Lunds universitet/Matematik LTH

  Författare :Olof Harrysson; [2019]
  Nyckelord :AI; machine learning; deep learning; CycleGAN; YOLOv3; Mathematics and Statistics;

  Sammanfattning : Machine learning projects are often constrained by data that is messy, scarce, sensitive or costly to produce. These are issues which could be mitigated by synthetic data. This thesis tries to improve Swedish license plate localization in images by synthesizing images through superimposition, a process that produces data cheaply and in abundance. LÄS MER

 5. 5. Integration och gemenskap genom nattfotboll : En intervjustudie av deltagares syn på nattfotboll

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Paul Pop-Gorea; [2019]
  Nyckelord :Community; cultural background; integration; leisure occupation; night football; Fritidssysselsättning; gemenskap; integration; kulturell bakgrund; nattfotboll;

  Sammanfattning : Sammanfattning Tidigare studier tyder på positiva reaktioner hos olika typer av sociala integrationsprojekt med sociokulturella och sportliga teman, både nationellt och internationellt (Lindencrona, Ekblad & Blight, 2005). Denna uppsats är en kvalitativ studie som bygger på fem intervjuer med sex olika fotbollsintresserade ungdomar som har deltagit i nattfotboll, som det kallas i Sverige. LÄS MER