Sökning: "swedish mortgage market"

Visar resultat 1 - 5 av 59 uppsatser innehållade orden swedish mortgage market.

 1. 1. Räntevalet - Bunden eller rörlig ränta? : En kvantitativ studie över faktorer som påverkar de svenska bolånetagarnas val av räntebindningstid

  Magister-uppsats, Karlstads universitet

  Författare :ludvig friberg; [2021]
  Nyckelord :Mortgage choice; Swedish mortgage market; risky choice; risk; mortgages; Ränteval; svenska bolånemarknaden; ränta; risk; val under risk; bostadslån;

  Sammanfattning : Under de senaste 20 åren har värdet på de svenska privata hushållens bostadslån ökat med i genomsnitt 8,1 % per år. Som en konsekvens av att bostadspriserna ökat i högre takt än inflationen har hushållen tvingats belåna sig i en högre grad, vilket bidragit till att både skuldkvoten och belåningsgraden ökat. LÄS MER

 2. 2. Does the price development on housing in Stockholm make sense? : An empirical analysis of a possible price bubble on the housing market of Stockholm

  Magister-uppsats, Södertörns högskola/Nationalekonomi

  Författare :Rebecca Hedberg; [2021]
  Nyckelord :Toda Yamamoto approach; Granger-Causality; VAR model; Price bubbles; Swedish housing market;

  Sammanfattning : The indebtedness of Swedish households has more than doubled in the last ten decades despite the implementation of a mortgage ceiling and stricter amortization requirements. This study takes form to investigate how it is possible that debt related to housing is rising while new regulations against it has been set and how housing prices continues to increase when lending is supposed to be harder. LÄS MER

 3. 3. The Competitive Development of the Swedish Mortgage Market

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Kelvin Tran; Eddie Negussu; [2021]
  Nyckelord :Mortgage; Market; Competition; Oligopoly;

  Sammanfattning : The problem with weak competition is the socially inefficient market it causes, but also the market power it gives firms to exercise. This thesis aimed to analyse whether the competition in the mortgage market had changed since 2013 compared to 2020. LÄS MER

 4. 4. I krisens spår : en litteraturstudie om krisernas påverkan på den svenska fastighetsmarknaden

  Kandidat-uppsats, KTH/Fastighetsföretagande och finansiella system; KTH/Fastighetsföretagande och finansiella system

  Författare :Christian Samuelsson; Lukas Baravdish; [2021]
  Nyckelord :Covid-19; Real estate market; Effects; Change; Crises; Housing; Real estate; Social crisis; Covid-19; Fastighetsmarknaden; Effekter; Förändring; Kriser; Bostäder; Samhällskris;

  Sammanfattning : Fastighetsmarknaden har tidigare upplevt finansiella kriser där en lågräntemiljö och lättillgängliga krediter varit startskotten till de ekonomiska bubblor som skapats. Fastigheter som tillgång har varit lönsamma investeringar vid rätt tidpunkt men också tagit med sig resten av ekonomin när de föll. LÄS MER

 5. 5. Riskjusterad avkastning och korrelation : En jämförelse mellan en aktieinvestering och en fastighetsinvestering

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling; Linköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Pauline Götesson; Savannah Åstrand; [2021]
  Nyckelord :Risk-adjusted return; correlation; stock investment; real estate investment; Riskjusterad avkastning; korrelation; aktieinvestering; fastighetsinvestering;

  Sammanfattning : Bakgrund: Både aktieinvesteringar samt fastighetsinvesteringar har blivit populära investeringsalternativ hos den svenska befolkningen. Låga bostadsräntor och nya förmånliga aktiesparformer har bidragit till ett gynnsamt investeringsklimat på både fastighetsmarknaden och aktiemarknaden. LÄS MER