Sökning: "swedish national board of health and welfare"

Visar resultat 1 - 5 av 110 uppsatser innehållade orden swedish national board of health and welfare.

 1. 1. Vattenförlossning - En deskriptiv retrospektiv journalgranskning med fokus på maternellt och neonatalt förlossningsutfall

  Magister-uppsats,

  Författare :Christine Delsing Malmberg; Louise Ljungqvist; [2019-02-01]
  Nyckelord :Vattenförlossning; maternellt utfall; neonatalt utfall; informerat val;

  Sammanfattning : Background: The current collective research about water birth shows no increased risk for the mother and the child as compared to low risk conventional birth. Internationally, the evidence value of the existing research can be interpreted differently, which can lead to differences in guidelines regarding water birth. LÄS MER

 2. 2. Lärares förväntningar på skolsköterskor

  Magister-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

  Författare :Anna Jansons; Sofie Lundh; [2019]
  Nyckelord :Educator; health-promotion; KASAM; meaningfulness; nurse; Hälsofrämjande; KASAM; meningsfullhet; pedagoger; sjuksköterskor;

  Sammanfattning : Bakgrund: Skolsköterskors uppdrag har förändrats med tiden. Uppdragets fokus har ändrats från ett patogent perspektiv till ett salutogent perspektiv, vilket innebär att fokus har ändrats från det sjuka till det friska. Samverkan med övrig personal på skolor är en förutsättning för att skolsköterskor ska kunna arbeta hälsofrämjande. LÄS MER

 3. 3. FOOD FOR BURNOUT PATIENTS : A Systematic Review of the Efficacy of Dietary Polyphenols on Neurogenesis

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för biovetenskap

  Författare :Nicklas Redgård; [2019]
  Nyckelord :dietary polyphenols; neurogenesis; burnout; curcumin; EGCG; resveratrol;

  Sammanfattning : Stress-related psychological ill health has increased dramatically in Europe. A diagnosis equivalent to occupational burnout can be found in the Swedish version of the tenth edition of the “International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems" by the World Health Organization. LÄS MER

 4. 4. Operating theatre nurses perceptions of patient safety in perioperative nursing

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Marie Jönsson; [2019]
  Nyckelord :content analysis; operating theatre nurse; patient safety; perceptions; perioperative nursing;

  Sammanfattning : Bakgrund: Enligt Socialstyrelsens drabbas ca 110 000 patienter eller 8% av alla i den somatiska sjukhusvården av en vårdskada. En vårdskada är en undvikbar skada och patientsäkerhet är då att skydda patienten mot denna skada. LÄS MER

 5. 5. Någonstans mitt emellan möjlig och omöjlig : En diskursanalys av Socialstyrelsens och Migrationsverkets publikationer om barn som kommer till Sverige och uppges vara gifta

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för samhällsstudier (SS)

  Författare :Lisa Edlund; [2019]
  Nyckelord :Ensamkommande tjejer; barnäktenskap; diskursanalys; Socialstyrelsen; Migrationsverket;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen granskar hur ensamkommande unga tjejer, som uppges vara gifta, konstrueras i Migrationsverkets och Socialstyrelsens publiceringar om barn som kommer till Sverige och uppges vara gifta. Problematiken kring barnäktenskap har de senaste åren ökat enligt myndigheterna. LÄS MER