Sökning: "swedish police officers"

Visar resultat 1 - 5 av 80 uppsatser innehållade orden swedish police officers.

 1. 1. Tillit i “särskilt utsatta områden” i Angered stadsdel: En fallstudie om den polisiära verksamheten i särskilt utsatta områden

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för globala studier

  Författare :Nikol Kanavakis; [2021-08-05]
  Nyckelord :Sweden; Gothenburg; trust; police; organisational culture; polarization;

  Sammanfattning : During the past decades the world's democracies have slowly eroded by the process ofpolarization by reasons such as a lack of common ground which is increasing the perspectiveof us versus them. Digital media has overpowered traditional media, amplifying theinformation we are already taking in, creating a one-sided perspective with a higher risk ofmisinformation. LÄS MER

 2. 2. Polisens laga befogenhet att använda skjutvapen : Om enskilda polisers rätt att skjuta inom ramen för sin tjänsteutövning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Anna Hjortstorp; [2021]
  Nyckelord :The firearms proclamation; police; lawful authority; firearms; Skjutkungörelsen; polis; laga befogenhet; skjutvapen;

  Sammanfattning : Den svenska polisen styrs till stor del av reglerna stipulerade i polislag (1984:387). Däri återfinns bland annat de viktiga principerna om behov och proportionalitet som polisen måste beakta i all sitt arbete samt lagstödet som ger polisen befogenhet att använda våld. LÄS MER

 3. 3. Privat resurs eller offentlig verksamhet? En rättssociologisk studie om bevakningsbranschens framväxt

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Rättssociologiska institutionen

  Författare :Jonathan Rydberg; Eskil Sourander; Andy Tu; [2021]
  Nyckelord :dysfunctions; functions; plural policing; private security; public police; Social Sciences;

  Sammanfattning : This paper examines the different attitudes that the police and private security officers in Sweden have towards a proposed change of legislation, recommended by The Swedish Police Authority. This proposal suggests that some functions and powers of the police would instead be given to the private security guard employed in the private security sector. LÄS MER

 4. 4. ”Rädsla i polisrollen är ju en vardag” : En explorativ studie om upplevelse av rädsla hos svenska poliser i yttre tjänst

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY); Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY)

  Författare :Lydia Sundh; Åsa Edvall; [2021]
  Nyckelord :Rädsla; poliser; yrkesroll; poliskultur; privatliv;

  Sammanfattning : Poliser i yttre tjänst är en yrkesgrupp som dagligen hanterar situationer som kan anses farliga och där allmänheten behöver hjälp. Det är dock oklart hur poliserna upplever sin egen rädsla och hanterar den i yrkeslivet. LÄS MER

 5. 5. Ett steg mot Nollvisionen : En utvärdering av Polismyndighetens utbildningssatsning ”Akut omhändertagande av självmordsnära person”

  Master-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap (from 2013)

  Författare :Mathilde Jarlsbo; [2021]
  Nyckelord :Suicid prevention; the swedish police authority; self-efficacy; vision zero; Gotland; functional analysis; Suicidprevention; Polismyndigheten; self-efficacy; funktionsanalys; Nollvisionen; Gotland.;

  Sammanfattning : Suicide is a worldwide public health issue which has substantial consequences and The World Health Organization (WHO) fears that mental illness will be the largest public health matter in 2030. About 40 times a day Swedish police intervene in suicide cases (polisen. LÄS MER