Sökning: "swimlane"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade ordet swimlane.

 1. 1. Förslag på en förbättrad installationsprocess: En fallstudie hos E.ON

  Master-uppsats, Lunds universitet/Teknisk logistik; Lunds universitet/Institutionen för teknisk ekonomi och logistik

  Författare :Alexander Lundqvist; Erdal Bergsten; [2020]
  Nyckelord :Processkartläggning; lean-verktyg; lean; swimlane; flowchart; projekt; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : E.ON har utkontrakterat en stor del av deras dagliga verksamhet till solcellsinstallatörer. Denna outsourcing-strategi har lett till brist på kunskap över hur hela solcellsinstallationen utförs och vad det finns för förbättringsområden i den. LÄS MER

 2. 2. Förbättring av ett flöde för prototypmaterial : En studie i en verkstadsindustri

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Terése Olsson; [2020]
  Nyckelord :Lean; Sex Sigma; Förbättringsarbete; PDCA; DMAIC; Värdeflödesanalys; Swimlane; Slöserier; Förbättring; PICK-chart; Produktionsteknik;

  Sammanfattning : Detta projekt har genomförts under våren 2020 som ett examensarbete för högskoleingenjörsprogrammet i innovationsteknik och design vid Karlstads universitet. Examensarbetet gjordes i samarbete med ett högteknologiskt företag som är verksamt i hela världen. LÄS MER

 3. 3. Förbättringsarbete inom eftermarknadsflödet i en verkstadsindustri : Identifiering, strukturering och prioritering av förbättringsförslag för kortare ledtider

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Linnéa Green; [2016]
  Nyckelord :Förbättringsarbete; Lean; Sex Sigma; Wilson; Administrativt spagettidiagram; Swimlane; Värdeflödesanalys; PICK-chart; PDCA; DMAIC; effektivisera; Förbättringsförslag; produktutvecklingsprocess; manual;

  Sammanfattning : Detta projekt har genomförts under våren 2016 som ett examensarbete för högskole- ingenjörsprogrammet i innovationsteknik och design vid fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap på Karlstads universitet.Den största delen av arbetet utfördes på BAE Systems Bofors ABs eftermarknads- avdelning i Karlskoga. LÄS MER

 4. 4. Från processkartläggning till förslag för processförbättring : - en fallstudie på storköket på Älgvägen i Växjö Kommun

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Maria Barkander; Emelia Jensen; [2015]
  Nyckelord :Processkartläggning; VPM; ständig förbättring; värdeanalys;

  Sammanfattning : Bakgrund: Kommuner och offentliga organisationer har politiska mål som inte nödvändigtvis ärknutna till verksamheten. Kostnadsreduceringar och målbudgetar är några av de framstående ochprioriterade målen i en kommunal sektor. LÄS MER

 5. 5. Kartläggning och analys av förbättringspotential vid en produktionsanläggning : En fallstudie på CGI Printing Services

  Master-uppsats, KTH/Maskinkonstruktion (Inst.); KTH/Maskinkonstruktion (Inst.)

  Författare :Martin Halvarsson; Martin Löwhagen; [2014]
  Nyckelord :Lean; Value Stream Mapping; Print; Enveloping; Lean; Värdeflödesanalys; Print; Kuvertering;

  Sammanfattning : CGI är ett av världen största IT-tjänsteföretag med säte i Kanada. I Sverige erbjuder CGI flera tjänster där Business Process Services (BPS) är en av dem. Inom BPS finns grupperingen Data Documenting Services (DDS). DDS:s uppgift är att förmedla meddelanden till och mellan såväl människor som företag, via olika kanaler. LÄS MER