Sökning: "swimming ability"

Visar resultat 1 - 5 av 27 uppsatser innehållade orden swimming ability.

 1. 1. När Mumin kom till stan : En kritisk diskursanalys av insändare i en lokaltidning gällande etableringen av ett Muminland på Skutberget

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet; Karlstads universitet

  Författare :Julia Snäll; Robin Johansson; [2019]
  Nyckelord :Muminlandet; Nya Wermlands-Tidningen; Skutberget; Karlstads kommun; kritisk diskursanalys; varumärke; Word-of-mouth;

  Sammanfattning : Syftet med den här studien var att ta reda på hur diskursen kring det planerade Muminlandet i Karlstad såg ut på lokaltidningen Nya Wermlands-Tidningens insändarsidor. Skutberget är idag en plats för bad, friluftsliv och motion. Under 2017 presenterade Karlstads kommun en förstudie om en eventuell etablering av ett Muminland på platsen. LÄS MER

 2. 2. “Learning to swim is like learning Swedish”: A Grounded Theory study of immigrant swim teacher’s conceptualization of swimming ability and their strategies used for newly immigrated families

  Master-uppsats, Lunds universitet/Socialmedicin och global hälsa

  Författare :Jamie Linnea Luckhaus; [2019]
  Nyckelord :aquatic knowledge; drowning prevention; drowning risks; immigrants; integration; intervention; health promotion; nyanlända; simlärare; swimming; swimming ability; Svenska Livräddningssällskapet; vattenkunskap; vattenvana; water safety; water safety attitudes; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Introduction: Swimming ability provides many known benefits while a lack of ability can result in dire consequences including death. Swimming and water safety are taught in the Swedish school system and increase the likelihood of being able to save oneself and other. LÄS MER

 3. 3. Remotely monitoring heart-rate and feeding behaviour of fish by using electronic sensor-tags

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

  Författare :Therese Arvén Norling; [2017]
  Nyckelord :bio-logging; remote monitoring; behaviour; electronic sensors; heart rate; acceleration;

  Sammanfattning : Modern electronic sensor tags (BioLoggers) can collect high resolution data on movement and physiology of fish. These tools make it possible to remotely monitor physiological stress responses as well as complex behaviours, such as feeding and hunting, in free swimming wild fish, data that often is difficult to collect by other means. LÄS MER

 4. 4. Uppförandet av Pontusbadet : En studie av folkhemsbygget i Luleå

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Erik Englund; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att undersöka Pontusbadets roll i folkhemsbygget i Luleå. För att uppnå resultat med undersökningen används hermeneutisk, tolkande metod och komparativ metod. Den svenska simkunnighetsdebatten intensifierades efter andra världskrigets slut och samtidigt utökades kommunernas socialpolitiska ansvar. LÄS MER

 5. 5. Alla ska vara med! : även muslimska kvinnor i simning

  Magister-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Robin Borg; Patrik Bohlin; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Aim and questions Aim: To investigate participation of muslim women in swimming education in secondary school subject sports and health. Questions: Which experiences do women with a muslim background have of swimming education? What obstacles or possibilities do women with a muslim background have for participation in swimming education? Method The study was conducted with semi-structured interviews. LÄS MER