Sökning: "swimming education"

Visar resultat 1 - 5 av 46 uppsatser innehållade orden swimming education.

 1. 1. Fysisk aktivitet vid bipolär sjukdom

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Aleksandra Vujic; Nicole Freij; [2019]
  Nyckelord :Bipolar disorder; exercise; physical activity; physical exercise; Bipolär sjukdom; fysisk aktivitet; motion;

  Sammanfattning : Bakgrund: Förekomsten av bipolär sjukdom uppskattas vara upp till 1,5 % av världens befolkning. Denna population drabbas i stor utsträckning av välfärdssjukdomar som metabolt syndrom, diabetes och hjärt- och kärlsjukdomar. LÄS MER

 2. 2. På okänt vatten? Skapar kursplanen i simning, för årskurs 7-9, otydlighet för lärare i idrott och hälsa?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Lisa Grönlund; [2019]
  Nyckelord :country; curriculum; diversity; physical education; religion; stroke; swimming;

  Sammanfattning : Bakgrunden till kunskapsöversikten var att undersöka om kunskapskraven för simning för årskurs 7–9 inom ämnet idrott och hälsa är tillräckligt tydliga, så att idrottslärare oavsett kunskap och bakgrund kan bedriva en likartad simundervisning. Jämförelser har gjorts mellan olika tolkningar av Lgr 11. LÄS MER

 3. 3. Elevers tankar om bollspel i ämnet idrott och hälsa : En intervjustudie av elever i årskurs 6 om bollspel

  Magister-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Hans Meyer Diaz; [2018]
  Nyckelord :Bollspel; tävling; lek;

  Sammanfattning : Sammanfattning Syfte och frågeställningar Syftet med studien är att undersöka vilka tankar elever i årskurs 6 har om bollspel i ämnet Idrott och hälsa. Hur beskriver elever bollspel i ämnet idrott och hälsa? Vad anser elever att bollspel i ämnet idrott och hälsa har för effekt på deras utveckling och lärande? Hur tror eleverna att styrdokumenten påverkar användningen av bollspel i ämnets undervisning? Metod Fyra pojkar och fyra flickor från en kommunal skola från årskurs 6 deltog i studien. LÄS MER

 4. 4. Sam- eller särundervisning i ämnet idrott och hälsa : En kvantitativ undersökning om årskurs 9 elevers inställning till sam- och särundervisning med fokus på genus.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet

  Författare :Felicia Falander; [2018]
  Nyckelord :gender; competence; sex; cooperative education; divided education; genus; kompetens; kön; samundervisning; särundervisning;

  Sammanfattning : Syftet med följande arbete är att undersöka hur elever i årskurs 9 ser på sam- och särundervisning i ämnet idrott och hälsa med fokus på genus. Undersökningen har genomförts i form av en kvantitativ enkätundersökning (N=80). LÄS MER

 5. 5. Simundervisning : - “...jag simundervisar inte, tycker inte jag. För jag har alldeles för lite tid för det.”

  Magister-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Hedwig Brandt; Andreas Plate; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Abstract  Aim The aim of this study is to investigate how teachers in physical education (PE) in primary school (9th grade) are working with students who do not meet the requirement in the segment swimming. 1. In which way do the teachers interpret the requirements and the main content in Lgr 11, regarding swimming? 2. LÄS MER