Sökning: "swine"

Visar resultat 1 - 5 av 89 uppsatser innehållade ordet swine.

 1. 1. Deskriptiv studie av vildsvins rörelser och kontakter, samt implikationer för spridning av afrikansk svinpest

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Olivia Nordfeldt; [2021]
  Nyckelord :vildsvin; afrikansk svinpest; kontakt; rörelse; vildsvinskadaver;

  Sammanfattning : Afrikansk svinpest (ASF) är sjukdom som drabbar alla medlemmar i familjen Suidae. Det senaste decenniet har sjukdomen spridit sig snabbt i både Europa och Asien där den har fått stora socioekonomiska konsekvenser. LÄS MER

 2. 2. Occurrence of antibiotic resistant Staphylococcus aureus in pigs in smallholder farms in Lira, Uganda

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Lisa Dahlin; [2020]
  Nyckelord :antibiotic resistance; Uganda; Staphylococcus aureus; MRSA; pigs; swine;

  Sammanfattning : According to the United Nations (World Health Organization in particular) and the European Union, antibiotic resistance has become an enormous public health issue. Both veterinary and human medicine, and thus animal and human welfare, are at stake. Methicillin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA) is a well-known variant of the common bacterium S. LÄS MER

 3. 3. Resistant E. coli isolated from smallholder pig farms in Lira, Uganda

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Kristin Selling; [2020]
  Nyckelord :Escherichia coli; E. coli; antibiotic resistance; Pig; Swine; Uganda; Africa;

  Sammanfattning : Uganda is an East African country with a fast-growing population and has one of the world’s lowest gross domestic product per capita. Most of the population live in rural areas and agriculture is the country’s most important source of income. LÄS MER

 4. 4. Japanese encephalitis in small-scale pig raising in rural Cambodia : Seroprevalence, reproductive disorders and disease awareness

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Ellinor Henriksson; [2020]
  Nyckelord :Japanese encephalitis; JE; Japanese encephalitis virus; JEV; Cambodia; pig; swine; vaccination; seroprevalence; reproduction; disease knowledge; mosquito-borne diseases; prevention;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. När grunderna skakar blir framtiden oviss : En sociologisk fallstudie om förtroendeförändringar och förlåtelse i relationen med statliga myndigheter utifrån svininfluensavaccinationen och narkolepsin.

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Lia Roos; [2020]
  Nyckelord :förtroende; narkolepsi; myndigheter;

  Sammanfattning : Interaktionen mellan individer och deras sociala omgivning kan sägas utgöra grunden till ett samhälle. Därigenom ger en välfungerande kommunikation förutsättningar för ett stabilt samhälle medan missförstånd eller bristande förtroende minskar stabiliteten. LÄS MER