Sökning: "swot analys hotell"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden swot analys hotell.

 1. 1. Sustainability in hospitality : A case study of hotel Galomar

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för teknikvetenskaper

  Författare :Lovisa Paula Clevehorn; [2019]
  Nyckelord :Key words: environment; hospitality; life cycle assessment; sustainability; tourism.; Nyckelord: besöksnäringen; hållbarhet; livscykelanalys; miljö; turism.;

  Sammanfattning : Newly refurbished Galomar opened in the summer of 2018 and is awarded the first self-sufficient hotel in Madeira Island out of renewable energy sources. The hotel management is highly engaged in sustainability and therefore wants to ensure that they are doing everything achievable to be as sustainable as possible. LÄS MER

 2. 2. Free Energy : En analys av ett kombinerat solenergi- ochvärmepumpssystem för större fastigheter

  Kandidat-uppsats, KTH/Energiteknik; KTH/Energiteknik

  Författare :David Lindqvist; Anton Robertsson; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Detta arbete behandlar ett kombinerat solenergi- och värmepumpssystems plats på marknaden för större fastigheter. Arbetet inkluderar även att undersöka vilket effektbehov ett sådant system kräver för att underhålla ett typexempel för en större fastighet. LÄS MER

 3. 3. Free Energy En analys av ett kombinerat solenergi- och värmepumpssystem för större fastigheter

  Kandidat-uppsats, KTH/Energiteknik; KTH/Energiteknik

  Författare :Anton Robertsson; David Lindqvist; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Detta arbete behandlar ett kombinerat solenergi- och värmepumpssystems plats på marknaden för större fastigheter. Arbetet inkluderar även att undersöka vilket effektbehov ett sådant system kräver för att underhålla ett typexempel för en större fastighet. LÄS MER

 4. 4. Slakthusområdet : en gestaltning enligt Jane Jacobs

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Hedvig Lindblom Ågren; [2014]
  Nyckelord :Jane Jacobs; Kevin Lynch; slakthusområdet; stadsplanering; Stockholm;

  Sammanfattning : Slakthusområdet i södra Stockholm står inför stora förändringar. Sten Nordin, ett borgarråd i Stockholms kommun, har gjort lösa löften till företag som IKEA och IKANO för att låta dem etablera sina varuhus, hotell och liknande i området. LÄS MER

 5. 5. Stärker man en yrkeslärare stärker man en bransch Branschrelaterad kompetensut- veckling för restauranglärare

  C-uppsats,

  Författare :Lina Andersson Fasth; [2011]
  Nyckelord :erfarenhetslära; hotell- och restaurangprogrammet; ;

  Sammanfattning : SammanfattningInledning: Studien riktar sig till restaurangprogrammen, dess yrkeslärare och restaurangbranschen. Den be-skriver yrkeslärares komplexa situation, den att stå med ett ben i vardera bransch. Här beskrivs hur man pro-fessionellt kan utveckla sin kompetens i takt med branschens utveckling. LÄS MER