Sökning: "swot-analys butik"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden swot-analys butik.

 1. 1. AB Småland : En undersökning om kanaler för återbruk åt AB Småland samt möjligheter med miljömärkningar för kommersiell handel.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Produktutveckling; Högskolan i Jönköping/JTH, Produktutveckling

  Författare :Johanna Carrass; Madelen Nordborg; [2016]
  Nyckelord :Sustainable consumption; reuse; sustainability; sustainable society; environment; circular economy and marketing; Hållbar konsumtion; återbruk; marknadsföring; affärsmodell; cirkulär ekonomi;

  Sammanfattning : Sustainable development has for a long time been a much spoken topic worldwide and so in Sweden. Sustainable development is about creating a social economic and cultural development and to ensure human well-being in balance with the earth´s ecological system. Nowadays sustainable consumption is also a much spoken topic. LÄS MER

 2. 2. En affärsplan i ekologins anda

  M1-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen Textilhögskolan; Högskolan i Borås/Institutionen Textilhögskolan; Högskolan i Borås/Institutionen Textilhögskolan

  Författare :Madeleine Axebrink; Elin Andersson; Sofie Björk; [2008]
  Nyckelord :fair trade city; ekologiska kläder; butik; miljöpåverkan;

  Sammanfattning : Syftet med det här projektet är att starta en butik som säljer ekologiska och miljövänligakläder. Genom att utarbeta en affärsidé, affärsplan och göra en marknadsundersökningfår vi reda på om detta är möjligt. Idén har vuxit fram under utbildningensgång då många kurser tagit upp den miljöpåverkan våra kläder står för. LÄS MER

 3. 3. Konkurrenssituationen för den skånska grönsaksproduktionen

  L3-uppsats, SLU/Department of Work Science, Business Economics, and Environmental Psychology

  Författare :Jeanette Lund; Camilla Lundgren; [2007]
  Nyckelord :konkurrens; konkurrenskraft; grönsaksproduktion; grönsaker; Skåne; strategi; statistik; utveckling; framtid; tomat; gurka; isbergssallat; lök; blomkål;

  Sammanfattning : The vegetable production in Sweden is concentrated to the very southern parts of the country. This is also were the major wholesalers are located. In recent years, there has been an extreme focus on price on the food market. As there are only a few big wholesalers and also very few food retail chains, these have a great impact on the producers. LÄS MER

 4. 4. Konkurrenssituationen för den svenska morotsbranschen

  L3-uppsats, SLU/Dept. of Crop Science

  Författare :Elin Carlsson; [2005]
  Nyckelord :morotsbranschen; porter; konkurrenssitution;

  Sammanfattning : The Swedish carrot market is dominated by a few big companies and three of them stands for 50 % of the market. During the last twenty years the number of growers has decreased, the area and the harvest have increased. LÄS MER