Sökning: "swot-analys uppsats"

Visar resultat 1 - 5 av 32 uppsatser innehållade orden swot-analys uppsats.

 1. 1. Hållbarhetsrapportering inom detaljhandeln : Ett fungerande styrmedel eller en rökridå för konsumenter?

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för ekoteknik- och hållbart byggande

  Författare :Emma-Lee Björk; [2021]
  Nyckelord :Sustainability report; Value chain analysis; The natural step; Stainless steel; Consumption.; Hållbarhetsredovisning; Värdekedjeanalys; Det naturliga steget; Rostfritt stål; Konsumtion.;

  Sammanfattning : En hållbar utveckling är kritiskt för att kommande generationer ska kunna leva på vår jord med liknande möjligheter som vi har idag. Att arbeta med hållbarhet är viktigt för såväl privatpersoner som företag. LÄS MER

 2. 2. Förvärv inom 3PL-industrin - En studie som undersöker förvärvsaspekter och kandidater för en mindre 3PL-aktör

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :David Oscár; John Eneroth; [2019-06-20]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Inom 3PL-branschen finns det många aktörer, stora som små, som tillhandahåller logistiska tjänster för företag och sköter kedjan från lagerhantering och transport till slutkund. Logistikbranschen växer år för år i Sverige och omsätter idag närmare 60 miljarder kronor. LÄS MER

 3. 3. Kvalitetssäkring av den interna kommunikationsprocessen vid Åbymässan AB : En studie utförd med hjälp av kvalitetstekniska arbetssätt

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för teknikvetenskaper

  Författare :Kindström Louise; [2019]
  Nyckelord :Internal communication; ISO 9001: 2015; Quality assurance; Organizational communication; standardization; quality technology; Total Quality Management; Intern kommunikation; ISO 9001:2015; Kvalitetssäkring; Organisationskommunikation; standardisering; kvalitetsteknik; Total Quality Management;

  Sammanfattning : Denna uppsats är skriven i intresse av nystartade Åbymässan AB i Göteborg angående hur de kan kvalitetssäkra och förbättra deras interna kommunikationsprocess. Företaget ingår i Easyfairs Group och är ett tjänsteföretag inom evenemangs- och mässbranschen. LÄS MER

 4. 4. Organisering av turism på destinationerna Dalarö och Utö : En studie om turismaktörerna på Dalarö och Utö samt jämförelse med Gamla Stan

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik; Södertörns högskola/Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

  Författare :Sanna Hasanagic; Pronpimol Khumkhong; [2019]
  Nyckelord :Destination development; organization; marketing; tourism organisation; Destinationsutveckling; organisering; marknadsföring; turismaktör;

  Sammanfattning : Purpose: The study is based on analyzing how different organizations organize and market tourism in the Haninge archipelago. The study compares the organizations on Utö and Dalarö with a tourism organization in Gamla Stan, to see if there are any similarities and differences in the strategic planning process. LÄS MER

 5. 5. Flytande biogas som bränsle för sjöfartssektorn : Möjligheter och hinder för Östersjöområdet

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Industriell miljöteknik

  Författare :Henrik Lindskog; [2019]
  Nyckelord :Liquid biogas; shipping; Baltic Sea; methane slip; LBG; LNG; flytande biogas; sjöfart; Östersjön; Östersjöområdet; LBM; biogas; fartygsbränsle; SWOT; PESTLE; metanslip;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att bidra till en bättre förståelse för LBG:s förutsättningar inom sjöfarten genom att kartlägga vilka möjligheter och hinder som finns för att använda LBG som bränsle i Östersjöområdet. Studien består av en analytisk kartläggning som baseras i en litteraturstudie och kompletteras av en intervjustudie med branschaktörer. LÄS MER