Sökning: "symboler film"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden symboler film.

 1. 1. Cultural Adaptation of Cancer Campaign Films : A comparison made between beauty commercials; United States ofAmerica and India.

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Bildproduktion

  Författare :Rahel Anticoli; [2018]
  Nyckelord :cultural adaptation; nationalism; appropriation; campaign films; semiotics; film analysis; connotation; denotation.;

  Sammanfattning : Uppsatsens syfte är att göra en filmanalys av kampanjfilmer om bröstcancer som var skapade av kosmetiska företag i Indien och U.S.A. I uppsatsen undersöks hur semiotiska resurser var påverkade av kulturen och hur kampanjerna har använt kulturell adaption i marknadsföringssyfte. LÄS MER

 2. 2. När manliga män klär sig kvinnligt : En genusanalys av Åhléns normbrytande modekampanj- kläder som uttryck för kön i relation till rådande kulturella koder

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för mediestudier; Stockholms universitet/Institutionen för mediestudier

  Författare :Sanna Michelsson; Greta McDonough; [2017]
  Nyckelord :reklam; mode; norm; genus; könsmaktsordning; patriarkat; könsroll; maskulinitet; femininitet; stereotyp; identitet; kändisskap;

  Sammanfattning : Följande arbete är en studie kring mediers reproduktion av könsstereotypa framställningar inom reklam. Genom att låta tidigare discipliner såsom medie- och kommunikationsvetenskap, genusvetenskap, feminism och sociologi inneha en central roll, ämnar studien komma närmare en förståelse för hur djupt rotade och kulturella koder kring kvinnlighet och manlighet bidrar till en rådande könsmaktsordning. LÄS MER

 3. 3. Midsommarafton på Sandudds begravningsplats

  Master-uppsats, Kungl. Konsthögskolan

  Författare :Simon Blanck; [2015]
  Nyckelord :Döden; tid; tideräkning; 1900-talet; samlande; sortering;

  Sammanfattning : Essän är en novell som beskriver en ung kvinna och hennes vänskap med en äldre kvinna och deras gemensamma ensamhet och relation till staden Helsingfors och att leva som en språklig minoritet. Den tar också upp relationen mellan människor och insekter samt människors relation till arkitektur och platser. LÄS MER

 4. 4. Att se skogen med hjälp av alla träd: En semiotisk filmanalys av fem reklamfilmer ur ett natursynsperspektiv och ett ekofeministiskt perspektiv

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Kultur och samhälle

  Författare :Kristoffer Grahn; Lisa Svensson; [2014]
  Nyckelord :Reklamfilm; Semiotisk filmanalys; Natursyn; Ekofeminism;

  Sammanfattning : Vårt sätt att se på och uppfatta naturen har stor betydelse för hur vi kommer att värdera och använda den. Vilken naturuppfattning vi utvecklar beror på kulturella och samhälleliga ideal som återspeglas och formas genom media. En av de medieformer som bidrar till detta är reklamfilm. LÄS MER

 5. 5. Kvinnor som actionhjältar : En analys av hur kvinnor som hjältar framställs i samtida actionfilmer

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS); Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS)

  Författare :Angelica Andersson; Paula Wijk; [2013]
  Nyckelord :Kvinnor; hjältar; actionfilm; feminism;

  Sammanfattning : Syfte: Studiens syfte är att undersöka och jämföra hur kvinnor framställs som hjältar i två samtida actionfilmer.Metod: I denna studie har vi på ett komparativ sätt analyserat två samtida actionfilmer. LÄS MER