Sökning: "symboler i bröderna lejonhjärta"

Hittade 1 uppsats innehållade orden symboler i bröderna lejonhjärta.

  1. 1. Biblisk symbolism : en undersökning om den bibliska symbolismen i Bröderna Lejonhjärta

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Ämnesavdelningen för religionsvetenskap; Högskolan i Gävle/Ämnesavdelningen för religionsvetenskap

    Författare :Sandra Tapper; Sandra Eriksson; [2001]
    Nyckelord :barnlitteratur; symboler; tecken; Bibeln; jungiansk psykologi; litteraturanalys; symbolteori; Astrid Lindgren; Bröderna Lejonhjärta; trygghetsgestalter;

    Sammanfattning : Syftet med denna examensuppsats var att fördjupa oss i de bibliska symbolerna och försöka återfinna dem i barnlitteratur. Vi bestämde oss för att utgå ifrån barnboken Bröderna Lejonhjärta, av Astrid Lindgren. LÄS MER