Sökning: "symbolers olika betydelse"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden symbolers olika betydelse.

 1. 1. Berättelser från skogsbrynet

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/HDK - Högskolan för design och konsthantverk

  Författare :Klara Espmark; [2018-08-16]
  Nyckelord :Textilkonst; textilkonst; konsthantverk; broderi; stygn; skog; berättelser;

  Sammanfattning : Berättelser från skogsbrynet har sin utgångspunkt i den berättartradition som finns i min släkt och i hur denna tradition är förankrad i skogen, samt i mina egna erfarenheter av att befinna mig det sammanhang som den skapar.Jag bär på ett arv av berättelser. LÄS MER

 2. 2. Lyssna på djupet : litteraturstudie om symbolers och symboliseringens betydelse i musikterapi

  Magister-uppsats, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

  Författare :Eva Lillqvist; [2016]
  Nyckelord :symbol; symbolization; communication; mental health; music therapy; symbol; symbolisering; kommunikation; psykisk ohälsa; musikterapi;

  Sammanfattning : Lillqvist, Eva: Lyssna på djupet – En litteraturstudie över symbolers och symboliseringens betydelse i musikterapi. Uppsats på 15 hp inom ramen för Magisterprogrammet i musikpedagogik med inriktning musikterapi vid Kungliga Musikhögskolan, KMH i Stockholm, 2016. LÄS MER

 3. 3. "Nivea - för skönhet är lycka" : En studie om skönhetsreklam i konsumtionssamhället

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper

  Författare :Mi Starrin; [2009]
  Nyckelord :Konsumtionssamhället; konsumtionssociologi; lycka; påverkan; symboler;

  Sammanfattning : The overall purpose of this study has its starting point in theories about the consuming society and its advertising. I have examined what kinds of methods that are being used in TV-commercials for beauty products, to influence the consumers. LÄS MER