Sökning: "symbolic brand"

Visar resultat 1 - 5 av 81 uppsatser innehållade orden symbolic brand.

 1. 1. Luxury Fashion Brands are Racing to Become Pioneers in The Use of Influencer Marketing: An Exploratory Study on How This Can Be Achieved and The Impacts on Brand Perceptions

  C-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för marknadsföring och strategi

  Författare :Mariam Elsayed; [2022]
  Nyckelord :Influencer Marketing; Luxury Fashion; Luxury Value; Brand Identity; Brand Image;

  Sammanfattning : As the digital evolution continues to take on the world industry by industry, luxury fashion brands are left with no choice but to adapt to the new means of media consumption. Numerous luxury fashion brands are implementing influencer marketing strategies to communicate their brand's message in novel ways. LÄS MER

 2. 2. Extern design och marknadsföringssamarbete - ur ett konsumentperspektiv

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Christina Maria Iliadou; Mariann Ebrahim; [2022]
  Nyckelord :external design; marketing; marketing lead; design lead; co-branding; collaboration patterns; innovation; brand consistency; star-based designer.; extern design; marknadsföring; marketing lead; design lead; co-branding samarbetsmönster; innovation; varumärkeskonsistens; stjärndesigner;

  Sammanfattning : The lack of synergy between design and marketing departments can result in less innovative products which can lead to less customer satisfaction. This problem has affected the perfume and cosmetic industry as well, which is considered to be an industry with high competitiveness but also a high innovation rate. LÄS MER

 3. 3. A Study on the Impact of Perceived Brand Globalness(PBG) on Purchase Intention : From the Perspective of Consumer Culture

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Junjie Gu; Shengming Qi; Yanchen Li; [2022]
  Nyckelord :perceived brand globalness; perceived functional benefits; perceived symbolic benefits; purchase intention;

  Sammanfattning : Background: Globalization and the aggravation of world economic integration make lots of overseas enterprises enter the Chinese market and win the market share by integrating Chinese elements into their brand names, logos, advertisements, and products. Therefore, what should local brands do to gain market share? Purpose: The main purpose of this study is to investigate the different effects of local Chinese brands with global, foreign, or local elements on consumers' perceived brand globalness, perceived functional benefits, perceived symbolic benefits, and purchase intentions. LÄS MER

 4. 4. Intention och Inflytande: En kvantitativ studie om faktorer för effektiva, ekologiska annonser inom varumärkeskommunikation

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för strategisk kommunikation

  Författare :Carl Hylén; Ellinor Karlsson; [2022]
  Nyckelord :Theory of planned behavior; TpB; Cialdini s principles of influence; brand communication; symbolic branding; social media; advertising; Social Sciences;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att undersöka vilka faktorer utifrån teorin om planerat beteende som bäst förutspår konsumenters intention att handla symboliska ekologiska livsmedel, samt i vilken utsträckning inflytande kan påverka konsumenters attityder gentemot dessa produkter. Det är alltså relationen mellan intention att köpa ekologiska livsmedel och faktorerna attityd, social norm och upplevd beteendekontroll som studeras samt vilka inflytelserika faktorer som leder till positiva intentioner att köpa produkten i fråga som observeras i studien. LÄS MER

 5. 5. The (Mis)alignment between Offline and Online Brand Image

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Sophie Johansson; Emma Källström; Madeleine Erikson; [2022]
  Nyckelord :Brand Image; Brand Image Alignment; Brand Associations; Retailing; Multichannel; Business and Economics;

  Sammanfattning : Title: The (Mis)alignment between Offline and Online Brand Image: A Qualitative Study based on Customers’ Brand Associations of the Swedish Beauty Retailer Kicks. Purpose: The purpose is to explore the alignment or misalignment of a beauty retailer’s offline and online brand image based on customers’ brand associations. LÄS MER