Sökning: "symbolic capital"

Visar resultat 1 - 5 av 154 uppsatser innehållade orden symbolic capital.

 1. 1. Vad är tro utan gärningar? En kvalitativ studie om ett frikyrkosamfunds sociala arbete i det sociala arbetets fält

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Felicia Bäckrud; Sofia Hedén; [2020-06-25]
  Nyckelord :frikyrka; socialt arbete; kapital; fält; identitet;

  Sammanfattning : The aim of this study is to analyze how persons who are involved in social work in onedenomination of the free church´s motivate their own and their own church's involvement inthe work, and how they view their own church´s relationships with other actors in the field ofsocial work and the importance of the work for the identity. We conducted six semi-structuredinterviews with people involved in social work of the church. LÄS MER

 2. 2. Maktstrukturer och sociala fält i förhistorisk och tidighistorisk tid på Påskön : En studie av symboliskt kapital, fält och habitus

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för arkeologi och antik historia

  Författare :Dan Olsson; [2020]
  Nyckelord :Easter Island; rulers; power; organizational forms; ceremonies; rituals; Påskön; härskare; makt organisationsformer; ceremonier; ritualer;

  Sammanfattning : The thesis illustrates the emergence and development of the types of symbolic capital, networks and fields used by the rulers of Easter Island in their exercise of power, and what possible consequences they may have for their habitus. There is no concrete conclusion, but it is possible to see reasonable course of events, where the archaeological finds form the milestones, and it is possible to trace the formation and expansion of a field, created from material assets, inventions, social thoughts and actions. LÄS MER

 3. 3. Feasibility of Self-Regulation on the Aesthetic Medical Field: A Research Based on the Practicing Medical Doctor’s Perspective

  Master-uppsats, Lunds universitet/Rättssociologiska institutionen

  Författare :Yuan-Hung Tseng; [2020]
  Nyckelord :Self-regulation; Aesthetic medicine; Professionalism; Habitus; Field; Cultural capital; Symbolic capital; Social Sciences;

  Sammanfattning : Aesthetic medicine is a unique medical arena with great economic benefits, but it is also full of controversy. Whether the doctors in the field could enjoy the same degree of autonomy as in the therapeutic medical field, and retain the self- regulating management of the medical profession, has always been the focus of debate. LÄS MER

 4. 4. Inifrånperspektiv av påverkanskomponenter : En kvalitativ studie om biståndshandläggares och socialsekreterares upplevda möjlighet att påverka på arbetsplatsen

  Master-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Erika Carlsson; Maja Johnsson; [2020]
  Nyckelord :social workers; influence; organization; workplace.; Social Sciences;

  Sammanfattning : Abstract Author: Erika Carlsson and Maja Johnsson Title: An Inside Perspective on Components of Significance regarding Influence - A Qualitative Study on Social Workers Perceived Opportunity to Influence at Work. Supervisor: Alexandru Panican Assessor: Eva Palmblad The aim of this study has been to examine social workers reflections about their perceived opportunity to influence at work based on different components that are of significance regarding influence. LÄS MER

 5. 5. Yttre motivationsfaktorer och dess påverkan på arbetsmotivationen : En fallstudie på ett industriföretag och dess två avdelningar

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande; Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Moa Andrén Johansson; Linda Bolin; [2020]
  Nyckelord :Exercise motivation; External motivation factors; External symbolic motivation; External material motivation; Competence education; Employee interviews; Arbetsmotivation; Yttre motivationsfaktorer; Yttre symbolisk motivation; Yttre materiell motivation; Kompetensutveckling; Medarbetarsamtal;

  Sammanfattning : De mänskliga resurserna kan ses som den viktigaste beståndsdelen inom organisationer, på grund av att medarbetarnas arbetskraft är den ursprungliga orsaken till effektivitet, kapital och upprätthållning av maskiner. Medarbetarnas arbetsmotivation är på så vis väsentlig att studera eftersom arbetsmotivation är ett av de viktigaste verktygen för att medarbetare ska kunna uppnå ett gynnsamt arbetsresultat. LÄS MER