Sökning: "symbolic interactionism"

Visar resultat 1 - 5 av 300 uppsatser innehållade orden symbolic interactionism.

 1. 1. Hårda poliser och mjuka socialsekreterare : En kvalitativ intervjustudie om hur samordnare uppfattar yrkesroller inom Barnahus

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Hilda Renman; [2020]
  Nyckelord :Barnahus; collaboration; roles; juridification; hybridization; best interest of the child; Social Sciences;

  Sammanfattning : Barnahus is a Nordic model for collaboration between different authorities regarding the issue of child victims of crime. As this means that different work logics interact, some argue that Barnahus can be seen as affected by juridification, which is a term that describes how law enforcement is prioritized over care-oriented services. LÄS MER

 2. 2. När man får något så ger man också tillbaka : En studie om engagemang bland medarbetare inom kommunal verksamhet

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för samhällsstudier (SS); Linnéuniversitetet/Institutionen för samhällsstudier (SS)

  Författare :Anton Öhman; Emil Bondesson; [2020]
  Nyckelord :Engagement; municipality; public sector; social exchange theory; symbolic interactionism; Engagemang; kommun; offentlig sektor; social utbytesteori; symbolisk interaktionism;

  Sammanfattning : Engagement is a well discussed topic among organizations and leadership. In this study the purpose is to study engagement according to and among employees currently working within two different municipalities in the south of Sweden. The methodological perspective used in this study is based on a phenomenological research approach. LÄS MER

 3. 3. Eating out : a constructionist take on understanding a consumption phenomenon

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Mohamed Murad; [2020]
  Nyckelord :eating out; processes; making sense; sensemaking; meaning; symbolic interactionism; social construction;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to understand the processes that occur before eating out at a restaurant or a café, in order to shed more light on the complexities of consumption behaviour. The dissertation utilizes symbolic interactionism and other social constructionist theories to understand how participants in three different focus groups make sense of processes prior to eating out and the meanings associated within these processes. LÄS MER

 4. 4. Transformation of identities in international educational milieu of university in Sweden

  Magister-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Iva Picková; [2020]
  Nyckelord :International student; educational environment; social identity; person identity; role identity; student traveller; stranger; Sweden; meanings; symbolic interactionism;

  Sammanfattning : This thesis focuses on the transformation of identities of international master students attending Örebro University along with their perception of how this experience will affect their future. A qualitative content analysis of 10 semi-structured interviews was employed to explore the topic and answer the research questions. LÄS MER

 5. 5. Tiden läker inte alla sår : En kvalitativ studie om kvinnors berättelser gällande konsekvenser av sexuella övergrepp.

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Socialt arbete; Högskolan Dalarna/Socialt arbete

  Författare :Nina Löppönen; Rosita Våhlberg; [2020]
  Nyckelord :Child sexual abuse; daughter and father; social consequences; emotional consequences; shame; Sexuella övergrepp mot barn; dotter och pappa; sociala konsekvenser; känslomässiga konsekvenser; skam;

  Sammanfattning : Flickor som blir utsatta för sexuella övergrepp av sin pappa är svåra att upptäcka och därmed svåra att hjälpa då övergreppen sällan avslöjas. Detta kan leda till stora konsekvenser i det vuxna livet. LÄS MER