Sökning: "symbolisk interaktionism"

Visar resultat 1 - 5 av 518 uppsatser innehållade orden symbolisk interaktionism.

 1. 1. FLYKTEN FRÅN VARDAGEN. Om fantasy, eskapism och verklighet

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvetenskaper

  Författare :Jonathan Axelsson Ossiansson; [2024-02-07]
  Nyckelord :ritual; symbolisk interaktionism; fantasy; eskapism; verklighet; rollspel; cosplay;

  Sammanfattning : This paper investigates the relations between the fantasy genre and the phenomena of escapism. It also delves into the factors which motivates consumption of various fantasy mediums. LÄS MER

 2. 2. Tystnadskultur i en minoritetsgrupp - Erfarenheter av anmälningsbenägenhet vad gäller sexuella övergrepp inom den döva och hörselskadade gemenskapen i Sverige

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Julia Grahn; [2024]
  Nyckelord :tystnadskultur; minoritetsgrupp; döv; sexuella övergrepp; teckenspråk; Social Sciences;

  Sammanfattning : Uppsatsen belyser förekomst av och egenskaper i en tystnadskultur i samband med anmälningar av sexuella övergrepp inom dövvärlden, med särskild fokus på individer inom denna gemenskap vars primära kommunikationsmedel är teckenspråk. Syftet med uppsatsen är att illustrera komplexiteten för döva individer när det gäller att rapportera sexuella övergrepp inom dövvärlden, vilket påverkas av olika aspekter. LÄS MER

 3. 3. Samhällets interaktion med digitala enheter: en inblick i de etiska och samhälleliga dimensionerna av artificiell intelligens

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Astrid Boström Andersson; [2024]
  Nyckelord :Artificiell intelligens; AI; maskininlärning; Samhällspåverkan av AI; Symbolisk Interaktionism; Habitus; Etiska Implikationer inom AI; Interdisciplinära tillvägagångssätt mot AI; Etik; Social Sciences;

  Sammanfattning : Studien fokuserar på att utforska de samhälleliga implikationerna och etiska aspekterna som är förknippade med framsteg inom artificiell intelligens, som uppfattas av ett antal studenter inom civilingenjörsprogrammet i datateknik. Studien utreder dessa studenters perspektiv på AI:s samhälleliga roller och deras egna etiska ansvar i utvecklingen av AI-modeller. LÄS MER

 4. 4. “Nej, jag är inte skraj för ny teknik” : En kvalitativ studie om rekryterares känslomässiga upplevelse av AI inomrekrytering

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Filippa Elf; Elina Bende; [2024]
  Nyckelord :Artificial intelligence; AI; sense-making; Technology Acceptance Model; TAM; Acceptance of AI; Artificiell intelligens; AI; meningsskapande; Technology Acceptance Model; TAM; Acceptans av AI;

  Sammanfattning : The rapid development of artificial intelligence has initiated debates regarding its eventual threats and opportunities in the labor market. There is currently an ongoing discussion about which jobs, within the HR-business, that could potentially be replaced by AI, with the recruiting profession being suggested as replaceable by AI. LÄS MER

 5. 5. Framtidens arbetsplats : En djupdykning i tillit och engagemang under distansarbete

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Alice Robillard; Annie Ulvhuvud; [2024]
  Nyckelord :Trust; commitment; social interaction; transformational leadership; interactional chains; emotional energy; remote work; Tillit; engagemang; social interaktion; transformativt ledarskap; interaktionskedjor; emotionell energi; distansarbete;

  Sammanfattning : As the extensive digitization has taken place, workplaces worldwide have undergone changes to integrate digitization into daily work life. The purpose of this qualitative study is to examine how this digitization affects organizations at an individual level. LÄS MER