Sökning: "symbolisk interaktionism"

Visar resultat 16 - 20 av 431 uppsatser innehållade orden symbolisk interaktionism.

 1. 16. Matematikundervisning med nyanlända : Framgångar och hinder i undervisningen på gymnasiet

  Master-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL); Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL)

  Författare :Marianne Bodhamre; Jessica Ström; [2020]
  Nyckelord :Nyanlända; framgångar; hinder; symbolisk interaktionism; matematikundervisning;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att analysera lärarnas beskrivningar av sitt arbete med nyanlända elever i matematik på gymnasiet för att identifiera möjligheter och hinder för lärande i matematik. Oftast är det ämnet matematik som gör att eleverna inte får en behörighet till att kunna fullfölja sin utbildning och uppnå gymnasieexamen. LÄS MER

 2. 17. Hur förhåller sig fritidshemslärare till tysta och osynliga elever?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS); Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Lina Wahldén; Emma Cronqvist; [2020]
  Nyckelord :Delaktighet; fritidshem; inkludering; osynliga elever; relationer; tysta; trygghet;

  Sammanfattning : AbstractDen här undersökningen har som syfte att se om och i sådana fall hur lärare i fritidshem arbetar inkluderande med tysta och osynliga elever, de elever som flyter med i fritidshemmets verksamhet oavsett sammanhang. För denna studie har en kvalitativ metod använts i form av semistrukturerade intervjuer med sex utbildade fritidshemslärare. LÄS MER

 3. 18. Våldsutsatta barns behov av samtalsstöd  : - kunskap och erfarenheter ur ett behandlingsperspektiv

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete; Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Arango Ramirez; Ulrica Nilsson; [2020]
  Nyckelord :Barn; upplevt våld; våld i nära relation; familjerelaterat våld; socialarbetare; samtal; metoder; behandling.;

  Sammanfattning : Studien undersöker behandlares upplevelser av Trappansamtal och “Här & Nu” samtal för att synliggöra vad som är viktigt för behandlare i samtal med barn som upplevt familjerelaterat våld. För att få svar på syftet och frågeställningarna har fyra kvalitativa intervjuer genomförts med behandlare som har lång erfarenhet och kunskap med att arbeta med våldsutsatta barn på Centrum mot våld i Umeå. LÄS MER

 4. 19. Hur ledarskap inom den kommunala omsorgen kommer till uttryck : Utifrån ett medarbetarperspektiv

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA); Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Alander Emma; Annica Olsson; [2020]
  Nyckelord :Middle managers; municipal care; employee; leadership; communication; symbolic interactionism; dramaturgy; Mellanchefer; kommunal omsorg; medarbetare; ledarskap; kommunikation; symbolisk interaktionism; dramaturgi;

  Sammanfattning : It is said that leadership success can be measured by the well-being of employees therefore we believe it becomes relevant to research the employee’s preferences concerning which skills they believe; a good enough leadership should entail. However previous leadership research tends to focus on the opinions of the middle managers rather than the employees themselves. LÄS MER

 5. 20. "Det är högt i tak... Men" : En etnografiskt studie kring yrkesidentitet och normer inom en grupp boendestödjare

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Andreas Jarebro; [2020]
  Nyckelord :Socialpsykiatri; Etnografi; informella verbala interaktioner; normer; ideologi; teamframträdande;

  Sammanfattning : Det finns fåtal studier från det socialpsykiatriska fältet som fokuserar på personalens interaktioner med varandra om sitt arbete. Denna studie undersöker dessa interaktioner på ett personalkontor i ett socialpsykiatriskt trapphusboende. LÄS MER