Sökning: "symbolisk konsumtion"

Visar resultat 1 - 5 av 31 uppsatser innehållade orden symbolisk konsumtion.

 1. 1. Varför en kärlek för lyx och eftersmak av ånger? : En kvalitativ studie om drivande skäl för lyxkonsumtion och dess förhållande till ånger för unga svenska medborgare

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Sara Kheder; Ümran Alp; [2020]
  Nyckelord :Luxury consumption; exclusivity; regret; cognitive dissonance; luxury; hedonic; symbolic; instrumental; discomfort; compulsive; Lyxkonsumtion; exklusivitet; ånger; kognitiv dissonans; lyx; hedonistisk; symbolisk; kvalitet; obehag; kompulsiv;

  Sammanfattning : In recent years, luxury consumption has expanded and grown significantly in comparison to past years. Today luxury is more accessible by society than ever before. Various studies have shown and proven how luxury consumption tends to have negative effects on individuals. LÄS MER

 2. 2. Attityder till miljömärkt och konventionell hudvård

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Lisa Andersson; Maja Svensson; [2020]
  Nyckelord :Attitudes; Consumer behavior; Eco-labelled; Eco-labelled skin care; Ecological; Ecological skin care; Skin care; Consumption; Attityder; Konsumentbeteende; Miljömärkt; Miljömärkt hudvård; Ekologiskt; Ekologisk hudvård; Hudvård; Konsumtion;

  Sammanfattning : I samband med att konsumtionen ökar blir svenskarna mer intresserade av miljöfrågor och många konsumenter övergår till produkter med mindre klimatpåverkan. Konsumenterna anseräven samtidigt att symbolisk konsumtion är viktigt och därmed ökar även intresset förmiljömärkt hudvård. LÄS MER

 3. 3. Kommodifierad feminism - "inte fördelaktigt, men inte uteslutande problematiskt" - En kvalitativ intervjustudie om unga kvinnors meningsskapande av marknadsföring av feministiska budskap

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Katarina Curran; Louise Sandqvist; Ingrid Wikehult; [2019-07-01]
  Nyckelord :Ambivalens; autenticitet; feminism; kommersialisering; kommodifierad feminism; marknadsföring; meningsskapande; postfeminism; symbolisk konsumtion;

  Sammanfattning : Syfte: Studiens syfte är att bidra till en djupare förståelse kring fenomenet kommodifierad feminism och unga kvinnliga feministers meningsskapande kring fenomenet.Teori: Meningsskapande, postfeminism, symbolisk konusmtion.Metod: Kvalitativa samtalsintervjuer. LÄS MER

 4. 4. The Green Aisle - En kvalitativ studie om hur hållbarhet visualiseras på livsmedelsförpackningar

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för strategisk kommunikation

  Författare :Cathrine Sandgren; Victor Witting; [2019]
  Nyckelord :strategisk kommunikation; hållbarhetskommunikation; visuella hållbarhetsrepresentationer; produktförpackningar; semiotiska resurser; symbolisk konsumtion; Social Sciences;

  Sammanfattning : Hållbarhet har länge varit ett omtalat begrepp och fenomen som stått högt upp på många organisationers agenda, inte minst inom livsmedelsindustrin. Tidigare forskning inom hållbarhetskommunikation på livsmedelsförpackningar har tenderat att fokusera på andra aspekter än det visuella, och vidare har semiotisk forskning betraktats som något av en bristvara. LÄS MER

 5. 5. Ägandehyckleri och statushysteri

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Didrik Wessel; Sofi Hagander; Johanna Allard; [2019]
  Nyckelord :Access-Based Consumption; Consumer Culture Theory; identitet; symboliskt värde; bildelning; Business and Economics;

  Sammanfattning : Syfte: Studien beskriver hur produkter med symboliskt värde fungerar inom access-based consumption (ABC), vilket uppnås genom att analysera hur bilen förknippas med identitet i denna kontext. Detta sker med utgångspunkt i individens motiv, tankar och drivkrafter. LÄS MER