Sökning: "symbolisk nivå"

Visar resultat 1 - 5 av 14 uppsatser innehållade orden symbolisk nivå.

 1. 1. Marrakechfördragets införlivande i svensk rätt - Stärkta rättigheter och ökad tillgänglighet, eller en kraftlös symbol — En analys av 2018 års ändring av upphovsrättslagen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Rebecca Jester; [2019]
  Nyckelord :EU-rätt; folkrätt; upphovsrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The purpose of this essay was to examine the amendment to the law (1960:729) on copyright for literary and artistic works as of SFS 2018:1099. The purpose was also to examine whether this amendment has taken into sufficient consideration the international principles for the protection of human rights for people with disabilities, or if the alteration has been of a mostly symbolic nature. LÄS MER

 2. 2. Med kommunikation som mål: Intervention riktad till kvinna med Rett syndrom.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Logopedi; Umeå universitet/Logopedi

  Författare :Moa Knekta; Ebba Sundqvist; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Sammanfattning Bakgrund Kommunikationsintervention är en outforskad del av forskning inom Rett syndrom trots att de flesta inom målgruppen är i behov av alternativ och kompletterande kommunikation (AKK). I senare forskning har ögonstyrda datorer visat sig vara ett sätt för individer med Rett syndrom att uttrycka sig genom under testsituationer. LÄS MER

 3. 3. Webbaserat Informationssystem, WIS : En analys av användande och acceptans av det nationella IT-systemet för samverkan i kris

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Mats Löfstedt; [2018]
  Nyckelord :Informationssystem för krishantering; krishantering; WIS; webbaserat informationssystem; användning; acceptans; kritiska framgångsfaktorer; analys; samverkan i kris;

  Sammanfattning : Webbaserat informationssystem, eller WIS, är ett nationellt informationssystem för krishantering och förenklar samverkan mellan aktörer före, under och efter händelser. Genom att använda WIS bidrar aktörer till informationsspridning av relevant information. LÄS MER

 4. 4. VEM SOM HELST KAN BLI FÖRFATTARE En kvalitativ studie om författares upplevelser av självpublicerade böcker

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Andrea Roemple; [2017-10-05]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : AbstractUppsats/Examensarbete: 15 hpProgram och/eller kurs: MK1500Nivå: GrundnivåTermin/år: VT 2017Handledare: Orla VigsøKursansvarig: Malin SveningssonSidantal: 37Antal ord: 15135Nyckelord:Självpublicering, författare, symboliskt kapital, gatekeeping, publicering, bokförlag, arbetsprocess, bokutgivningSyfte: Studiens syfte är att undersöka hur författare upplever processen och utgivningen avsjälvpublicerade böcker.Teori: Symboliskt kapital, litterärt produktionsfällt, gatekeeping, puplishing chain, value chain, supply chain, Customer relationship managementMetod: Kvalitativa samtalsintervjuerMaterial: Kvalitativa samtalsintervjuer med sex författareResultat: Studien visar att bokpublicering värderas högre än nätpublicering. LÄS MER

 5. 5. Ledarskap och feminism : En studie om organisering och ledarskap i en feministisk organisation

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för pedagogik och didaktik

  Författare :Zarah Melander; [2017]
  Nyckelord :Leadership; organization; feminist organization; doing gender; new institutional organization theory; organization pedagogy.; Ledarskap; organisering; feministisk organisation; doing gender; nyinstitutionell organisationsteori; organisationspedagogik;

  Sammanfattning : The aim of this study was to acquire knowledge about leadership and how an organization that describes to be feminist is organized. This was done by studying how everyday tasks and institutionalised practices interact in the construction of the ”feminist” organization and its leadership. LÄS MER