Sökning: "symbolization"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade ordet symbolization.

 1. 1. Developing Data Extraction and Dynamic Data Visualization (Styling) Modules for Web GIS Risk Assessment System (WGRAS)

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap

  Författare :Daniel Assefa; [2018]
  Nyckelord :Geographical Information Systems; GIS; Disaster Risk Management; web GIS; Volunteered Geographic Information VGI ; Map Visualization and styling; Geo-spatial data extraction; OpenStreetMap OSM ; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : Interactive web-GIS tools play an important role in determining disaster risk assessment which ultimately result in reduction of unexpected damages, cost and saves millions of lives. Disaster management practitioners largely benefited information at their disposal about location where possible incidents are eminent, anticipate the impact and project possible outcomes to help mitigate and organize proper response. LÄS MER

 2. 2. Barn per se eller som periphrasis? En studie om användandet av ’barn’ i fem berättelser ur synoptikerna

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion

  Författare :Maria Liljenberg; [2016-01-26]
  Nyckelord :Jesus and children; children; synoptic’; Mark Matt Luke and children; Children as periphrasis; Children per se; Children in the Gospels;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to examine the intention of the synoptic’ use of ’children’ in five selected stories: ’Jesus and the children’, ’Who is the greatest?’, ’The entrance ticket of heaven’, ’The demand of discipleship’ and ’The child Jesus’. It is inspired by the texts where Jesus seems to love the little children very much and yet he requires his disciples to abandon their own children for his sake. LÄS MER

 3. 3. Frälsarkransen och musikterapi : radbandet Frälsarkransen utifrån ett musikterapeutiskt perspektiv

  Magister-uppsats, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

  Författare :Annika Hansson; [2016]
  Nyckelord :Pearls of Life; music therapy; Martin Lönnebo; spirituality; symbolization.; Frälsarkransen; musikterapi; Martin Lönnebo; andlighet; symbolisering.;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att belysa symboliseringsprocesser i Frälsarkransen utifrån ett musikterapeutiskt perspektiv och vidare utforska hur och på vilket sätt Frälsarkransen kan kopplas samman med musikterapi och hur de kan berika varandra. Uppsatsen är skriven utifrån ett hermeneutiskt perspektiv med förståelse som kunskapsideal. LÄS MER

 4. 4. Lyssna på djupet : litteraturstudie om symbolers och symboliseringens betydelse i musikterapi

  Magister-uppsats, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

  Författare :Eva Lillqvist; [2016]
  Nyckelord :symbol; symbolization; communication; mental health; music therapy; symbol; symbolisering; kommunikation; psykisk ohälsa; musikterapi;

  Sammanfattning : Lillqvist, Eva: Lyssna på djupet – En litteraturstudie över symbolers och symboliseringens betydelse i musikterapi. Uppsats på 15 hp inom ramen för Magisterprogrammet i musikpedagogik med inriktning musikterapi vid Kungliga Musikhögskolan, KMH i Stockholm, 2016. LÄS MER

 5. 5. Samband mellan hällbilder och runor?  : Samlokaliseringar och gemensamma symboliseringar av levnadsvärlden

  Master-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Leif Stille; [2015]
  Nyckelord :rock art figures; runes; colocalization; symbolization; semantic sferes; life world; cosmology; religion; cultural continuity; hällbilder; runor; samlokalisering; symbolisering; semantiska sfärer; levnadsvärld; kosmologi; religion; kulturkontinuitet;

  Sammanfattning : Författaren till denna uppsats har ett brett allmänt intresse av alla tänkbara relationer mellan hällbilder och runor ur ett vitt spektrum av aspekter såsom kronologiska, kulturella, epokmässiga, geografiska, semiotiska, språkfunktionella och skrifthistoriska. Särskilt intressant vore att kartlägga och analysera, hur hällbilder och runor kan symboliskt uttrycka religiösa, rituella, kosmologiska och livsåskådningsmässiga föreställningar och ideal. LÄS MER