Sökning: "symbolperspektiv"

Hittade 5 uppsatser innehållade ordet symbolperspektiv.

 1. 1. TQM inom livsmedelsindustrin : Chefernas egna uppfattningar kring förändringar och reformer

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Joel Estberg; Daniel Poznic; [2021]
  Nyckelord :TQM; total kvalitetsledning; verktygsperspektiv; symbolperspektiv; recept; egenkontroll; svensk standard för livsmedelshantering; Click and Collect.;

  Sammanfattning : In today's society, it is of great interest to constantly streamline and improve yourorganization for the better. How to do this, however, is not obvious and there are usually anumber of solutions, ideas and recipes that claim to solve various problems. LÄS MER

 2. 2. Design- ett svårdefinierat begrepp : En kvalitativ studie om hur design designat sig själv

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Jonatan Eriksson; Hanna Eriksson; [2017]
  Nyckelord :Tjänstedesign; design; organisationsrecept; användarcentrering;

  Sammanfattning : “Ordet design förekommer idag i så många sammanhang att det är snart omöjligt att ringa inoch förstå vad det innebär”...Så uttalade sig Lisbeth Svengren Holm, ansvarig för forskning och utbildning på SVID. LÄS MER

 3. 3. En bild av det polska rättsväsendet i litteraturen ur ett symbolperspektiv : Från vodka till fika

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Slaviska språk

  Författare :Olof Karnell; [2016]
  Nyckelord :Polen; rättsväsende; organisationskultur; maskulinitet-femininitet; textanalys;

  Sammanfattning : Studien undersöker hur maskulinitet-femininitet ur ett organisatoriskt perspektiv, med fokus på det polska rättsväsendet, kommer till uttryck i en jämförelse mellan två skönlitterära verk, av Marek Nowakowski (1984) respektive Zygmunt Miłoszewski (2011). Särskilt undersöks om det föreligger en rörelse mot en ökad grad av femininitet i det narrativa. LÄS MER

 4. 4. Valfrihetssystem i Lunds kommun - Ur ett organisationsteoretiskt perspektiv

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Matilda Liljeberg; Annie Jonson; [2012]
  Nyckelord :valfrihetssystem; vård- och omsorgsverksamhet; verktygsperspektivet; symbolperspektivet; Lunds kommun; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Trots att det är frivilligt för kommuner att införa valfrihetssystem inom vård- och omsorgsverksamhet är det i dag ca 170 av de svenska kommunerna som infört systemen. Den här uppsatsen behandlar valfrihetssystem inom hemvården i Lunds kommun. LÄS MER

 5. 5. Vårdval - med vilka motiv? En motivanalys

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :August Nilsson; Ulf Friberg; [2008]
  Nyckelord :vårdval; reformer; motivanalys; new institutionalism ; symbolperspektiv; verktygsperspektiv; maktperspektiv; sjukvård; Political and administrative sciences; Statsvetenskap; förvaltningskunskap; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att undersöka regeringens motiv till en föreslagen marknadsorienterad reform av primärvården, vårdval i Sverige. Genom en analys av över tjugo texter från den offentliga diskussionen om vårdval, nationellt och i landstingen Halland, Stockholm och Skåne där vårdvalsmodeller är initierade, ges läsaren inblick i en pågående reformprocess. LÄS MER