Sökning: "symbolspråk"

Visar resultat 1 - 5 av 32 uppsatser innehållade ordet symbolspråk.

 1. 1. Orgelperspektiv på Trollflöjten. Att understryka Wolfgang Amadeus Mozarts symbolspråk i sångspelet Trollflöjten med registreringar på orgeln.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Högskolan för scen och musik

  Författare :Louise Jansson; [2022-02-22]
  Nyckelord :Mozart; Trollflöjten; transkribering; symbolspråk; orgel; sångspel; libretto; klaverutdrag; orkesterpartitur; talmystik; frimurare; upplysningstiden;

  Sammanfattning : I det här självständiga arbetet har jag undersökt hur jag genom transkriberingar för orgel kan arbeta med symbolik som Mozart förmedlar i sångspelet Trollflöjten. Jag har använt mig av en processorienterad metod. LÄS MER

 2. 2. Formellt språk, informellt språk och symbolspråk imatematik åk 5 : En läromedelsanalys

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Dalarna/Institutionen för lärarutbildning

  Författare :Nadia Bergstedt; [2022]
  Nyckelord :Matematikundervisning; Vardagsspråk; Matematiskt språk; Informellt språk; Formellt språk; Symbolspråk Språkteori; Skolspråk;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka på vilket sätt olika typer av språk används i läromedel i matematik. Den forskningsfråga som studien söker svar på är: Hur används informellt språk, formellt språk och symbolspråk i två läromedel inom matematik riktade mot årskurs 5? Studien bygger på delar av den forskning som finns inom området matematiska språk och vardagsspråk. LÄS MER

 3. 3. Samband mellan läsförståelse och textuppgifter i matematik : En systematiskt litteraturstudie

  M1-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA); Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA)

  Författare :Rebecka Petterström; Susanna Bergvall; [2019]
  Nyckelord :Matematik; läsförståelse; symbolspråk; textuppgift; matematisk kompetens;

  Sammanfattning : De styrdokument som reglerar den svenska skolan eftersträvar att elever ska utveckla förmågan att läsa, reflektera och analysera olika typer av text. Att läsa en matematisk text ställer krav på att läsaren har kunskap om matematik och en god läsförståelse. LÄS MER

 4. 4. Sjätteklassares förkunskaper inom aritmetik

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Kerstin Weijdegård; [2018-02-13]
  Nyckelord :procedurell; konceptuell; begreppsutveckling; begreppsförståelse; begreppsbild; procept; proceptuellt tänkande; taluppfattning;

  Sammanfattning : Matematik är ett ämne som många elever inom skolan verkar uppleva som utmanande. Genom PISA-undersökningar har det framgått att svenska elevers matematikkunskaper har försämrats, vilket gör det intressant att undersöka det matematiska området. En tänkbar orsak till de sjunkande resultaten kan vara brister i begreppsutvecklingen. LÄS MER

 5. 5. Fill The Air With Screams : semiotisk jämförelse av ett audiovisuellt verk och ett sceniskt

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

  Författare :Benjamin Ek; [2018]
  Nyckelord :musikvideo; semiotik; audiovisuella verk; musik; scenisk framställning; youtube;

  Sammanfattning : Inspirerad av iamamiwhoamis audiovisuella verk skrev jag föreställningen Fill The Air With Screams som genomfördes den 27 oktober 2017. Det som intresserade mig hos iamamiwhoami var deras användning av symboler och i denna uppsats undersöks symbolspråket i deras verk bounty och jämförs med mitt eget verk. LÄS MER