Sökning: "symptomlindring"

Visar resultat 1 - 5 av 31 uppsatser innehållade ordet symptomlindring.

 1. 1. Ibland når vi inte ända fram : Sjuksköterskors erfarenheter av att lindra oro och ångest hos patienter i palliativt skede

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Väst/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Beatrice Hofflander; Elin Strand; [2022]
  Nyckelord :kvalitativ innehållsanalys; oro; palliativ vård; sjuksköterskor; symptomlindring; ångest;

  Sammanfattning : Bakgrund: Oro och ångest är ett vanligt förekommande symtom bland patienter inom den palliativa vården. Symtomen kan vara svåra att upptäcka i ett tidigt skede och kan därför skapa stort lidande för patienten. LÄS MER

 2. 2. Kan djup hjärnstimulering utgöra en effektiv behandling hos behandlingsresistenta personer med tvångssyndrom?

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Amanda Lönneborg; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Tvångssyndrom eller obsessive-compulsive disorder (OCD) är en kronisk sjukdom vilket präglas av tvångstankar och tvångshandlingar som baseras på ångest. Tvångssyndrom är en produkt av abnormiteter i kortiko-striato-talamo-kortikala (CSTC)-kretsar vilket är associerat med förändring av transmittorsubstanserna serotonin, dopamin, glutamat och γ-aminosmörsyra. LÄS MER

 3. 3. Kombinationsbehandling med Lactobacillus och Bifidobacterium vid irritable bowel syndrome

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Olivia Elofsson; [2022]
  Nyckelord :IBS; Irritable Bowel syndrome; Probiotika; Lactobacillus; Bifidobacterium;

  Sammanfattning : Irritable bowel syndrome (IBS) är en av våra vanligaste funktionella tarmsjukdomar med en prevalens på ca 10% värden över. Diagnosen ställs utifrån ROME-kriterierna vilka är ett symptombaserat diagnostiskt verktyg samt uteslutande av andra allvarliga tillstånd. LÄS MER

 4. 4. Att möta ett måste : Patientens upplevelse av vård vid livets slutskede: En litteraturöversikt

  M1-uppsats, Marie Cederschiöld högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Sofia Zickert; Anna Schildt; [2022]
  Nyckelord :End-of-life; Patient experience; Autonomy; Independence; Nurse-patient-relationship and affinity; Livets slutskede; Patientupplevelser; Autonomi; Självständighet; Vårdrelation och samhörighet;

  Sammanfattning : Bakgrund: Inom palliativ vård är målet att lindra lidande och främja livskvaliteten hos patienter med obotliga sjukdomar, patienter som är nära livets slut, och när patient och närstående är i behov av fysiskt, socialt, existentiellt och psykiskt stöd. Palliativ vård utformas enligt fyra hörnstenar: samarbete, symptomlindring, relation och kommunikation samt närståendestöd. LÄS MER

 5. 5. Effekter av att använda infrapatellar rem vid patellar tendinopati : En systematisk litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Magnus Jutman; Carl Lejervik; [2020]
  Nyckelord :Jumper´s knee; pain; function; patellar tendinopathy; brace.; Hopparknä; knäskydd; ortos; smärta; funktion.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Patellar tendinopati (PT) är framförallt en vanlig diagnos bland aktiva inom idrotter där hopprörelser ofta förekommer. Diagnosen innebär ofta överbelastning av knäskålsenan, vilket leder till smärta och nedsatt funktionsförmåga. Fysioterapeutisk behandling syftar till att minska smärtan och återställa funktionsförmågan. LÄS MER