Sökning: "symtomkluster"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade ordet symtomkluster.

 1. 1. Utmattning eller hjärntrötthet? En explorativ studie på gymnasieungdomar

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Emma Holm; Amy Danielsson Chalom; [2021]
  Nyckelord :Stress; ungdomar; KEDS; MFS; Social Sciences;

  Sammanfattning : Tidigare forskning har uppmärksammat en ökning av stressrelaterade symtom hos svenska skolungdomar. Ur ett folkhälsoperspektiv finns det vinster i riktade insatser till denna grupp, inte minst för gymnasieelever som står nära inträde till arbetsmarknaden. LÄS MER

 2. 2. Patienters symtom vid akut koronart syndrom : en litteraturöversikt

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola

  Författare :Andrea Drakander; Ludvig Salomonsson; [2020]
  Nyckelord :Akut koronart syndrom; Symtom; Personcentrerad vård; Livsvärld;

  Sammanfattning : Hjärt- och kärlsjukdomar fortsätter att vara en av de främsta dödsorsakerna i världen. Akut koronart syndrom (AKS) drabbar såväl yngre som äldre, kvinnor som män och personer ur alla samhällsgrupper. Att drabbas av sjukdom är en individuell och personlig upplevelse vilket vården bör ta hänsyn till i mötet med varje enskild patient. LÄS MER

 3. 3. Användningen av ESAS vid bedömning av palliativa patienters symtom : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för hälsovetenskaper (from 2013)

  Författare :Helena Bergfjord; Elin Reimann Varg; [2020]
  Nyckelord :Palliativ omvårdnad; ESAS; symtombedömning;

  Sammanfattning : Introduktion/Bakgrund: För att systematiskt kartlägga palliativa patienters symtom så rekommenderas att vårdpersonal använder sig av bedömningsinstrument. Ett av de rekommenderade bedömningsinstrumenten i Nationell vårdplan för palliativ vård, är Edmonton Symptom Assessment System, ESAS. LÄS MER

 4. 4. Symtom hos patienter med pankreascancer : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet

  Författare :Erika Jonasson; Tereza Magnusson; [2019]
  Nyckelord :pankreascancer. symtom; omvårdnad;

  Sammanfattning : Bakgrund: Pankreascancer är cancer i bukspottkörteln, sjukdomen har hög dödlighet. På grund av diffusa symtom som till exempel magsmärtor, orkeslöshet och viktnedgång har cancern oftast redan bildat metastaser och spridit sig till andra organ vid konstaterad diagnos. LÄS MER

 5. 5. Symtomteori applicerat på fibromyalgi - En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet

  Författare :Emelie Johansson; Therese Gustavsson; [2017]
  Nyckelord :Fibromyalgi; symtomteori; symtomkluster;

  Sammanfattning : Introduktion: Fibromyalgi ger en komplex symtombild och har ingen fastställd definition eller patologi. Lenz et al. (1997) har utvecklat en symtomteori för att åskådliggöra hur symtom interagerar med varandra. Forskning har fokuserat främst på symtomkluster vid cancer. LÄS MER