Sökning: "symtomteori"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet symtomteori.

 1. 1. Symtomteori applicerat på fibromyalgi - En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet; Karlstads universitet

  Författare :Emelie Johansson; Therese Gustavsson; [2017]
  Nyckelord :Fibromyalgi; symtomteori; symtomkluster;

  Sammanfattning : Introduktion: Fibromyalgi ger en komplex symtombild och har ingen fastställd definition eller patologi. Lenz et al. (1997) har utvecklat en symtomteori för att åskådliggöra hur symtom interagerar med varandra. Forskning har fokuserat främst på symtomkluster vid cancer. LÄS MER

 2. 2. Patienters upplevelse av cancerrelaterad fatigue, diarré och illamående under behandling av kolorektalcancer : en litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013); Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Elin Porath; Anna Blom; [2015]
  Nyckelord :Kolorektalcancer; symtomupplevelse; symtomkluster;

  Sammanfattning : Kolorektalcancer är den tredje mest förekommande cancerformen i Sverige. Patienter med kolorektalcancer upplever mellan 8-10 symtom under sin sjukdomstid. Syftet: Med utgångspunkt från Lenz et al. LÄS MER