Sökning: "symtomupplevelse"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade ordet symtomupplevelse.

 1. 1. Patienters upplevelser av symtomskattning med hjälp av patientrapporterade utfallsmått inom palliativ vård : en litteraturstudie

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola

  Författare :Christina Thuresson; Sanna Sandberg; [2022]
  Nyckelord :Symtomskattning; PROM; Palliativ vård;

  Sammanfattning : Bakgrund: Palliativ vård handlar om att främja livskvalitet och lindra lidande. Symtomlindring är en av de fyra hörnstenarna i palliativ vård. Genom att skatta patienternas symtom kan de upptäckas och lindras tidigare. Symtomskattning kan ske genom antingen proxy eller PROM skattning. LÄS MER

 2. 2. Det brinner i bröstet : En systematisk litteraturstudie om patientens upplevelse av symtom i samband med hjärtinfarkt prehospitalt

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Freddie De Geer Sahlberg; Aleksandra Michalska; [2022]
  Nyckelord :myocardial infarction; patient experience; prehospital; systematic literature study; hjärtinfarkt; patientupplevelse; prehospitalt; systematisk litteraturstudie;

  Sammanfattning : Bakgrund: Hjärtinfarkt är en av de ledande dödsorsakerna i världen. En snabb och effektiv transport till Percutan Coronar Intervention kan reducera vävnadsskador i hjärtat och minska risker för komplikationer i efterförloppet. Det är därför viktigt att kunna känna igen symtom och tidigt söka hjälp. LÄS MER

 3. 3. Fysisk aktivitet som symtomlindring hos patienter med lungcancer : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013); Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Johanna Granberg; Sarah Larsson; [2020]
  Nyckelord :Lungcancer; fysisk aktivitet; patientupplevelse; symtom;

  Sammanfattning : Introduktion: Varje år diagnostiseras 4200 personer i Sverige med lungcancer. Patienter uppger i samband med sin diagnos ha en stillasittande livsstil och påfrestande symtomupplevelse. Vid behandling av lungcancer är god symtomlindring av betydelse och därav har sjuksköterskan en viktig del vid rehabiliteringen. LÄS MER

 4. 4. Skillnader i mannens respektive kvinnans upplevelser vid hjärtinfarkt : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013); Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Hanna Hedlund; Sofie Johansson; [2020]
  Nyckelord :hjärtinfarkt; upplevelser; män; kvinnor; könsskillnader; symtom; samliv;

  Sammanfattning : Introduktion/Bakgrund: År 2018 drabbades 21 765 personer av 24 800 hjärtinfarkter i Sverige. Av dessa avled 5 800 personer vilket är jämförbart med att var fjärde drabbad avled inom 28 dagar. Hjärtinfarkt innebär ischemi i hjärtats muskelceller som orsakar celldöd. Det finns två olika hjärtinfarkter – NSTEMI och STEMI. LÄS MER

 5. 5. Faktorer som påverkar patienters sömn på sjukhus : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för hälsovetenskaper (from 2013); Karlstads universitet/Institutionen för hälsovetenskaper (from 2013)

  Författare :Julia Friberg; Stina Sörensson; [2019]
  Nyckelord :Sömn; faktorer; sjukhus; patienter.;

  Sammanfattning : Introduktion: Sömn är grundläggande för människans hälsa. Brist på sömn ledertill nedsatt kognitiva funktioner, nedsatt immunförsvar samt försämradläkningsprocess. Sömn på sjukhus är av största vikt för att möjliggöra för patienteratt nå sitt habitualtillstånd. LÄS MER