Sökning: "syndicalism"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade ordet syndicalism.

 1. 1. The Limerick Soviet : Workers' motivations for the general strike in Limerick, 1919

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Historiska institutionen

  Författare :Martha Dunster; [2021]
  Nyckelord :Labour unions; syndicalism; strikes; Limerick; Irish republicanism;

  Sammanfattning : In April 1919, the Trades and Labour Council of Limerick County, Ireland, declared a general strike in response to the increasingly militarised policing of the region by the British authorities. A Strike Committee, consisting of local activists, assumed governance of Limerick for two weeks. LÄS MER

 2. 2. Generalstrejk, sabotage och terror: anarkosyndikalisternas strategi före första världskriget i D. Novomirskijs och A. Jensens skrifter

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Historia

  Författare :Aleksey Borisovich Makarov; [2020]
  Nyckelord :Anarchism; Anarcho-syndicalism; Albert Jensen; Daniil Novomirskii; Contentious Politics; Terrorism; Russian Revolution; Revolutionary movements; Social-Democracy; History of Terrorism; The Revolution of 1905 – 1907 Anarkism; Anarkosyndikalism; Danijil Novomirskij; Ryska revolutionen; Revolutionära rörelser; Socialdemokrati; Revolutionen 1905 – 1907; History and Archaeology;

  Sammanfattning : This essay investigates the revolutionary strategy of the anarcho-syndicalists in Russia and Sweden before the World War I. The purpose of the research is to gain new knowledge about the relationship between the goal and the method from the point of view of the ideology of anarchosyndicalism. LÄS MER

 3. 3. Är samarbete bra? : En fallstudie av Bohusläns Kooperativa Stenindustris etablering som stenleverantör till Hamburg 1926 utifrån Robert Axelrods samarbetsteori.

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Gustaf Redemo; [2017]
  Nyckelord :Evolutionary economics; theory of cooperation; generalized Darwinism; cobblestones; Syndicalism; Evolutionär ekonomi; samarbetsteori; generaliserad darwinism; gatsten; syndikalism;

  Sammanfattning : Tidigare historisk forskning kring stenindustrin i Bohuslän har fokuserat på utvecklingen av produktionen, kulturens inverkan på hur stenarbetarna organiserade sig, och hur kulturmötet var mellan ideologiska ambulerande stenhuggare och bofasta konservativa bohuslänningar. Den här uppsatsen byter till ett ekonomiskt evolutionärt perspektiv utvecklat av ekonomerna Nelson och Winter. LÄS MER

 4. 4. Syndikalister i konflikt : En ideologianalys av hur den syndikalistiska ideologin präglade Karlstads LS fackliga arbete under åren 1916 till 1917

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap

  Författare :Hugues Samuelfolk; [2016]
  Nyckelord :Syndikalism;

  Sammanfattning : The purpose of this study has been to examine how the working methods and activities of Karlstad LS were organized and developed during the years 1916 to 1917. The study also addresses to which extent the unions work was carried out in accordance with the ideology of the syndicalist, as it is formulated within the SAC. LÄS MER

 5. 5. Helsingborgsyndikalister vid vägvalet: revolt eller revolution? En ideologianalys av en syndikalistisk lokal samorganisation, perioden 1917-1922.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Historia

  Författare :Alexander Smith; [2011]
  Nyckelord :Sveriges Arbetares Centralorganisation; ideologianalys; producentkooperation; reformism; registermetod; nyorienteringen; revolution; socialisering; gillesocialism; anarkosyndikalism; syndikalism; evolutionär syndikalism; LS; ungsocialister; Helsingborgs Lokala Samorganisation; SAC; syndicalism; guild socialism; History and Archaeology;

  Sammanfattning : In 1910 the Swedish trade union federation Sveriges Arbetares Centralorganisation (the SAC) was formed. Initially, the SAC had an anarcho-syndicalist ideological framework, with limited theoretical discussion on how the revolution or socialization process should be undertaken. LÄS MER