Sökning: "synen på kläder"

Visar resultat 1 - 5 av 17 uppsatser innehållade orden synen på kläder.

 1. 1. Manlig smyckning : En studie av hur ungdomar i dag talar om manlighet i förhållande till kläder, accessoarer och smink

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Konstfack/IBIS - Institutionen för bild- och slöjdpedagogik

  Författare :Susannah Norman; [2018]
  Nyckelord :Manlighet; Smyckning; Fåfänga; Självkänsla; Normer; Subkulturer;

  Sammanfattning : Världen är i ständig förändring och den snabba tillgången till andra kulturer via internet gör att idéer och tankar som tidigare skulle tagit år att utveckla i dag går på dagar eller timmar. I den här undersökningen ställs frågan om detta även gäller grundläggande normer kring manlighet och attribut i form av kläder, accessoarer och frisyrer. LÄS MER

 2. 2. Det var inte sagor och hittepå

  Master-uppsats, Malmö högskola/Kultur och samhälle

  Författare :Marie Bennedal; [2015]
  Nyckelord :Authenticity; Netnography; Subcultural capital; Reenactment;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att undersöka hur autenticitet konstrueras i en nätgemenskap som bland annat ägnar sig åt att återskapa historiska kläder. Gruppen heter Vi som syr medeltidskläder och återfinns på Facebook. Konversationerna mellan medlemmar i gruppen analyseras med en netnografisk metod. LÄS MER

 3. 3. Det var en gång två bröst : En litteraturstudie om kvinnors upplevelser av att ha genomgått en mastektomi på grund av bröstcancer

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad; Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Emma Ulander; Erika Gustafsson; [2015]
  Nyckelord :Breast cancer; mastectomy; experience; body image; femininity; Bröstcancer; mastektomi; upplevelser; kroppsbild; femininitet;

  Sammanfattning : Bakgrund: Bröstcancer drabbar ca 8 000 personer varje år och är den vanligaste cancerformen hos kvinnor i Sverige. Mastektomi är en behandlingsform där hela bröstkörteln avlägsnas. Denna operationsmetod påverkar kvinnans självkänsla, synen på sin kvinnlighet och kroppsbild. LÄS MER

 4. 4. Klädd i känslor? : En studie om män och kvinnors emotionella förhållningssätt till kläder, i relation till synen på mode och konsumtion

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för modevetenskap

  Författare :Karolina Nilsson; Lovisa Stoltz; [2015]
  Nyckelord :gender differences; Clothing; emotional relations; selfidentity; consumption; fashion; Cultural Sciences;

  Sammanfattning : Until today, little research has been made of how individuals develope emotional relations to their clothes. Women have been, and still are, the main focus in most of the contemporary studies, therefore it exists a lack of knowledge of how men and women can relate differently to their clothing. LÄS MER

 5. 5. Manligt köpbeteende : en studie om äldre mäns beslutsprocess

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen Textilhögskolan; Högskolan i Borås/Institutionen Textilhögskolan

  Författare :REBECKA KVIST; SOFIA LARSSON; [2014]
  Nyckelord :köpbeteende; män; beslutsprocess; faktorer; beslutsmönster; kläder;

  Sammanfattning : Under många år har shopping betraktats som en kvinnlig aktivitet, men allt fler män har börjat visa intresse för mode. Då målgruppen vuxit har även detaljhandeln fått expandera, och det ses som viktigt att förstå konsumenter och hur de fattar beslut. LÄS MER