Sökning: "synen"

Visar resultat 11 - 15 av 4225 uppsatser innehållade ordet synen.

 1. 11. Dynamiken mellan singelskapet och tvåsamhetsnormen : en fenomenologisk intervjustudie ur svenska singlars perspektiv

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Louise Berglund; Lydia Nanono; [2022]
  Nyckelord :singelskap; fenomenologi; Sverige;

  Sammanfattning : Andelen singelhushåll ökar i Sverige, som är ett av de mest individualiserade länderna i världen. Detta kan ses som ett problem eftersom ensamhet kan leda till både fysisk och psykisk ohälsa. LÄS MER

 2. 12. Urban frihet - Om Skateboardkulturen i Malmö stad utifrån ett platsperspektiv

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialantropologi

  Författare :Adam Lexar; [2022]
  Nyckelord :Skateboard; subkultur; identitetsskapande; urbana platser; socialantropologi; Social Sciences;

  Sammanfattning : Denna studie analyserar skateboardåkares förhållande till platser och stadsmiljön i Malmö stad. Hur använder skateboardåkarna sig utav platsen och hur påverkar det i sin tur deras identitetsskapande process inom kulturen. De personer som intervjuats och aktivt följts under ett fältarbete några vårmånader i Malmö stad. LÄS MER

 3. 13. Vem är säker i en klimatförändrad värld?: En diskursanalys av den svenska och internationella synen på klimatdriven migration.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Wilma Parmander; [2022]
  Nyckelord :Klimatmigration; nationell säkerhet; mänsklig säkerhet; genus; diskursanalys; storylines.; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to analyze the Swedish and international discourse for climate migration through the lens of national security, human security, and gender security to illustrate the limitations of different discourses. Climate-driven migration is expected to increase significantly in the coming years. LÄS MER

 4. 14. Ledares och medarbetares syn på delaktighet vid ett flexibelt arbetssätt : Möjligheter och utmaningar

  Magister-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för kvalitets- och maskinteknik

  Författare :Kajsa Fridell; Anna-Karin Sjögren Näs; [2022]
  Nyckelord :Participation; Remote work; Flexible working; Communication; Knowledge sharing; Leadership; TQM; Delaktighet; Distansarbete; Flexibelt arbetssätt; Kommunikation; Kunskapsdelning; Ledarskap; Offensiv kvalitetsutveckling;

  Sammanfattning : Vi lever i en värld av ständig utveckling och för att vara konkurrenskraftiga behöver organisationer följa med i denna utveckling. En förutsättning för innovationer och förbättringsarbete är förmågan att göra organisationens medarbetare delaktiga i arbetet. LÄS MER

 5. 15. Polisstudenters syn på mötet mellan polis och narkotikabrukare : - En kvalitativ intervjustudie med polisstudenter på Malmö universitet

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för kriminologi (KR)

  Författare :Robin Huynh; Olle Nilsson; Carl Holmberg; [2022]
  Nyckelord :Interaction; drug users; the Swedish Police; police students; labeling; deterrence; bemötande; narkotikabrukare; Polisen; polisstudenter; stämpling; avskräckning;

  Sammanfattning : Polisutbildningen i Sverige formas delvis utifrån ett ideal av polisyrket där den även är tänkt att förebygga ett alltför autonomt perspektiv på yrkesrollen. I föreliggande studie lades fokus på vilka faktorer polisstudenter anser ha störst inverkan på mötet mellan polis och narkotikabrukare samt vilket utfall mötet kan tänkas ha. LÄS MER