Sökning: "synergi"

Visar resultat 1 - 5 av 66 uppsatser innehållade ordet synergi.

 1. 1. Framtidsscenarier för en levande och hållbar landsbygd i det klimatneutrala Sverige : en studie av fem svenska landsbygdskommuner

  Master-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Ludvig Widestam; [2019]
  Nyckelord :klimatneutralitet; landsbygd; levande; hållbar; backcasting; scenarioanalys;

  Sammanfattning : Sveriges landsbygder står inför stora utmaningar i omställningen till ett hållbart och klimatneutralt samhälle. Samtidigt är landsbygden i många delar av Sverige en avfolkningsbygd där kommersiell och offentlig service läggs ner till följd av effektiviseringar och en förändrad demografisk utveckling. LÄS MER

 2. 2. Beyond PET: An Extended Deposit-Return System for Plastic Packaging in Sweden : A Qualitative Investigation of Challenges and Lessons from future and earlier Deposit-Return Systems

  Master-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Marco Suter; [2019]
  Nyckelord :Deposit-Return System DRS ; plastic packaging;

  Sammanfattning : Collection rates and recycling rates of plastic packaging are considerably lower than for other packaging materials in Sweden. In the context of a circular economy, higher plastic packaging recycling rates could contribute to increased resource efficiency and lowered greenhouse gas emissions. LÄS MER

 3. 3. När vi fem blir en - Sammanslagning av fem kommuners it-verksamhet ur synergiperspektiv

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Johan Bromark; Per Lindström; [2019]
  Nyckelord :synergi; medarbetarmotstånd; sammanslagning; kommunala sammanslagningar; kommunal verksamhet;

  Sammanfattning : Sveriges kommuner är utsatta för rationaliseringstryck. En möjlig väg att sänka kostnader förkommunal verksamhet är samverkan med andra kommuner. En sådan organisationsförändringkan liknas vid de som sker i företag i samband med förvärv och sammanslagningar. LÄS MER

 4. 4. Förvärv och synergier - Vad motiverar de erfarna?

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Linus Franzén; Lindahl Nils; [2019]
  Nyckelord :förvärv; synergier; motiv; erfarenhet; förvärvsprogram; serieförvärvare;

  Sammanfattning : Studien undersöker vad som motiverar serieförvärvare och hur organisationers erfarenhet påverkar motiv. Vi visar att serieförvärvare primärt motiveras av att uppnå en operationell synergi, via intäktsökningar eller kostnadsminskningar, vilket i olika grad kan beskrivas i termer av ett förvärvsprogram. LÄS MER

 5. 5. Synergi och förväntan : En studie av förvärvares bakomliggande motiv vid förvärv på den svenska marknaden

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Dennis Nordholm; Tobias Urvegard Lundberg; [2019]
  Nyckelord :Förvärv; motiv; synergi; abnormal avkastning;

  Sammanfattning : .... LÄS MER