Sökning: "synergieffekt"

Visar resultat 1 - 5 av 20 uppsatser innehållade ordet synergieffekt.

 1. 1. Kemisk immobilisering av älg, brunbjörn och gråvarg

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Elin Engerström; [2018]
  Nyckelord :immobilisering; älg; brunbjörn; varg;

  Sammanfattning : Att immobilisera vilda djur har gjorts under tusentals år genom fysiska metoder men även med kemiska metoder. Idag är kemisk (farmakologisk) immobilisering ett viktigt redskap vid bevarande- och forskningsprojekt för att öka säkerheten både för djur och människor. LÄS MER

 2. 2. Metoder för att minska trafikbuller och luftföroreningar i städer – finns det synergier eller målkonflikter? : En modelleringsstudie i stadsplaneringens inverkan på trafikbuller och luftföroreningar

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Luft-, vatten och landskapslära

  Författare :Hilma Larsson; [2017]
  Nyckelord :Noise; traffic noise; air pollution; modeling; CadnaA; AUSTAL2000; Buller; luftföroreningar; modellering; CadnaA; nordiska beräkningsmodellen för vägtrafikbuller; AUSTAL2000;

  Sammanfattning : I takt med att städer växer ökar problemen med buller och luftföroreningar. Trafiken är en stor bidragande orsak till deras uppkomst och det är viktigt att utforma städer så att båda förebyggs. Höga ljudnivåer kan leda till sömnstörningar, stress och högt blodtryck. LÄS MER

 3. 3. Stability analysis of a large span timber dome

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Avdelningen för Konstruktionsteknik

  Författare :Markus Herrström; Gustav Fredriksson; [2017]
  Nyckelord :Timber; Glulam; Dome; Instability; Buckling; FEM; Non-Linear; Imperfection; Creep; Settlements; Geodesic; Kiewitt; Abaqus; Stability; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to study the feasibility of building a timber dome with a span of 300 metres, concerning elastic stability. The load-bearing members were modelled with the properties of glued laminated timber GL30c with the dimensions 0.8×1.6 m2. LÄS MER

 4. 4. Vad bildämnet kan ge och vad arbetsmarknaden behöver : En studie i vad bildämnet kan tänkas bidra med till det lokala näringslivet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik

  Författare :Lena Larsson; [2016]
  Nyckelord :kompetens; förmåga; mötesplats;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie har varit att undersöka hur bildlärare samt parter kopplade till ett blivande Science center har uttryckt sig om de kompetenser och förmågor som bildämnet kan ge elever på grundskolan. Detta har gjorts i förhållande till det kommande behovet av utbildad arbetskraft som finns i den aktuella kommunen. LÄS MER

 5. 5. Teamthink och/eller grupptänkande Vem vinner på grupparbete?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Niklas Palmblad; [2015]
  Nyckelord :grupparbete; grupptänkande; synergi och teamthink;

  Sammanfattning : Syftet med undersökningen var att utröna huruvida problemlösning i grupp ger ett bättre resultat än individuellt. Fyrtiotre elever, i två slumpvis utvalda gymnasieklasser, svarade på ett frågeformulär enskilt för att därefter tillsammans, i elva grupper, lämna in ett gemensamt svar för sin grupp. LÄS MER