Sökning: "synergy"

Visar resultat 1 - 5 av 324 uppsatser innehållade ordet synergy.

 1. 1. Implementation of a Deep Learning Inference Accelerator on the FPGA.

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för elektro- och informationsteknik

  Författare :Shenbagaraman Ramakrishnan; [2020]
  Nyckelord :Artificial Intelligence; Machine Learning; Deep Learning; Neural Networks; Deep Learning Accelerators; NVDLA; FPGA; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Today, Artificial Intelligence is one of the most important technologies, ubiquitous in our daily lives. Deep Neural Networks (DNN's) have come up as state of art for various machine intelligence applications such as object detection, image classification, face recognition and performs myriad of activities with exceptional prediction accuracy. LÄS MER

 2. 2. Assessment of Urban Sprawl in Mowe/Ibafo Axis of Ogun State using GIS Capabilities

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap

  Författare :Haruna Jimoh; [2020]
  Nyckelord :GIS; Urban sprawl; expansion; assessment; Shannon’s entropy; Mowe Ibafo; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : Urban Sprawl is one of the challenges to urban development in many nations. Different aspects of the phenomenon have been researched with a view to providing solutions to myriad of ills attributed to it. For any meaningful intervention, however, assessment of development to ascertain sprawl is essential. LÄS MER

 3. 3. Agrivoltaic system : A possible synergy between agriculture and solar energy

  Master-uppsats, KTH/Kraft- och värmeteknologi

  Författare :Charline Ninon Lolita Dos Santos; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The development of photovoltaic energy requires a lot of land. To maximize the land use, agrivoltaic systems that combine an agricultural and an electrical production on the same land unit are developed. LÄS MER

 4. 4. Främjande av skolnärvaro hos elever med hemmasittarproblematik i grundskolans senare år : en systematisk litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

  Författare :Karl Ardeberg; [2020]
  Nyckelord :Early school leaving; ESL; school dropout prevention; school motivation; linguistic availability; KASAM; Hemmasittare; problematisk frånvaro; närvarohöjande åtgärder; motivation i skolarbetet; språklig tillgänglighet; KASAM;

  Sammanfattning : Nedanstående systematiska litteraturstudie är en studie av forskning rörande hemmasittarproblematik i grundskolans senare skolår. Syftet för studien är att genom en systematisk litteraturstudie undersöka vilka arbetssätt och förhållningssätt som aktuell forskning lyfter fram som framgångsfaktorer för att bryta hemmasittarproblematik och främja närvaro och motivation hos elever i grundskolans senare år i riskzon för permanentad frånvaro och utebliven gymnasiebehörighet. LÄS MER

 5. 5. Analysis and improvement of material handling in a highly customized multi-variant product-based production system

  Master-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Produktionsutveckling; Högskolan i Jönköping/JTH, Produktionsutveckling

  Författare :Arjun Balasubramaniam; Naga Lakshmana Naidu Navuluri; [2020]
  Nyckelord :“Highly-customized multi-variant production system”; “Lean logistics”; “Warehouse management system”; “Organizational culture”; “Production Management”;

  Sammanfattning : Twenty first century manufacturing is characterized by customer specific products. Customers expect greater differentiation in the products that companies offer to them, thus changing the whole landscape of production. Greater the variety of products being offered to customers, greater is the complexity of shop floor operations. LÄS MER