Sökning: "synhjälpmedel"

Hittade 5 uppsatser innehållade ordet synhjälpmedel.

 1. 1. Att leva med kombinerad syn- och hörselnedsättning - vad spelar hörseln för roll?

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Jenny Widmark; [2021-10-01]
  Nyckelord :kombinerad syn- och hörselnedsättning; dövblindhet; hörapparater; hörhjälpmedel; synhjälpmedel; information- och kommunikationsteknik; information; kommunikation; orientering och förflyttning; dual sensory loss; deafblindness; hearing aids; assistive listening devices; assistive vision devices; information- and communication technology; information; communication; orientation and mobility;

  Sammanfattning : Background: People with Usher type 2 have congenital hearing loss and acquired progressive visualimpairment, which usually presents itself in adolescence. Previous studies have demonstrated thatinformation, communication, orientation and mobility as well as psychosocial well-being are affected whenliving with combined vision- and hearing loss. LÄS MER

 2. 2. Barn med glaukom : Vad innebär det för familjen?

  Magister-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Helena Håkansson; Therese Svensson; [2018]
  Nyckelord :children; family; glaucoma; quality of life; barn; familj; glaukom; livskvalitet;

  Sammanfattning : Glaukom är en kronisk ögonsjukdom och är den vanligaste orsaken till blindhet bland barn. Hela familjen drabbas när ett barn insjuknar i glaukom. Syftet med studien var att belysa vad det innebär för familjen när ett barn drabbas av glaukom. LÄS MER

 3. 3. Product development of a system for people with visual impairment

  Master-uppsats, Lunds universitet/Produktutveckling

  Författare :Anna Fransson; [2015]
  Nyckelord :Assistive products; visual impairment; picture quality; product development; design.; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : This thesis objective was to design a workplace integrated system for people with visual impairment for LVI, Low Vison International. The system is in the same category of video magnifiers as the company’s other products and it was desired from the company that the product maintained the overall LVI design language. LÄS MER

 4. 4. Kikaren-ögats förlängda arm : Uppföljning av Se Mer - effekten av tidig introduktion av optik för barn med nedsatt syn

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för naturvetenskap, NV

  Författare :Johanna Wigren; [2012]
  Nyckelord :synsvag; kikaren; nedsatt syn;

  Sammanfattning : Syfte: Utvärdera Se Mer-projektet som genomfördes vid Certec i Lund, från september 2003 till augusti 2005 och undersöka effekterna av tidig introduktion av optik för barn med nedsatt syn, samt om Se Mer-projektet hjälpt till att inspirera andra syncentraler att börja kikarträna små barn. Metod: En enkätundersökning med 12 deltagande Se Mer-barn och 13 deltagande föräldrar gjordes. LÄS MER

 5. 5. Belysning för läskamera

  M1-uppsats, Växjö universitet/Matematiska och systemtekniska institutionen; Växjö universitet/Matematiska och systemtekniska institutionen

  Författare :Roger Nilsson; Marcus Karlstad; [2009]
  Nyckelord :Läskamera; Elektronik; Pulsbreddsmodulator; EdWin XP; LabVIEW;

  Sammanfattning : En läskamera är ett synhjälpmedel där en kamera filmar ett läsbord och sen visar bilden på en skärm.Bilden går sedan att manipulera så att man t.ex. får svart text på grön bakgrund. LÄS MER