Sökning: "synkronisering"

Visar resultat 1 - 5 av 118 uppsatser innehållade ordet synkronisering.

 1. 1. Varför öppnas dörren? En systematisk litteraturöversikt om orsaker bakom dörröppningar på operationssalen

  Magister-uppsats,

  Författare :Carina Nordström; Frida Olsson; [2020-06-26]
  Nyckelord :Operationssjuksköterska; operationssal; orsak; dörröppning; infektion; patientlidande; patientsäkerhet; operationsmaterial; kommunikation; operationsteam;

  Sammanfattning : Background: Current research shows significance that the frequency of door openings is highin the operating room, these affects the air quality negatively. Every unnecessary dooropening put the patient at a real risk of being affected of a postoperative wound infection. LÄS MER

 2. 2. Micromagnetic study of spin Hall nano-oscillator arrays and their synchronization dynamics

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Ari Sigurdsson; [2020]
  Nyckelord :spintronics; spin Hall nano-oscillators; spin wave; synchronization; micromagnetic modelling.; spinntronik; spinn-Hall nano-oscillatorer; spinn wave; synkronisering; mikromagnetisk modellering.;

  Sammanfattning : Spintronics is the study of electron spins and their utilization in electronic devices. Within this field, spin-based oscillators have shown promise for mi- crowave signal generation as they can operate at high frequencies, are small in scale and are compatible with modern fabrication techniques. LÄS MER

 3. 3. Recording Rendering API Commands for Instant Replay : A Runtime Overhead Comparison to Real-Time Video Encoding

  Master-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Marcus Holmberg; [2020]
  Nyckelord :Instant Replay; Command Recording; Real-time Rendering; Real-time Video Encoding; Återspelning; Kommandoinspelning; Realtidsrendering; Videokodning i Realtid;

  Sammanfattning : Background. Instant replay allows an application to highlight events without exporting a video of the whole session. Hardware-accelerated video encoding allows replay footage to be encoded in real-time with less to no impact on the runtime performance of the actual simulation in the application. LÄS MER

 4. 4. En kvalitativ studie om användandet av uppdragstaktik vid ledning av sjögående förband

  Master-uppsats, Försvarshögskolan

  Författare :Carl Lundvall; [2020]
  Nyckelord :uppdragstaktik; Marinen; sjögående förband; kvalitativ studie; Grounded Theory; synkronisering; fragmentering; sammankoppling; osäkerhet; oförutsägbarhet; ledning; decentralisering; centralisering;

  Sammanfattning : Enligt Sveriges militärstrategiska doktrin ska Försvarsmaktens ledningsfilosofi baseras på uppdragstaktik. Uppdragstaktikens ursprung och användande har studerats tidigare men det förekommer färre studier inom den marina arenan och av dess användande vid ledning av sjögående förband. LÄS MER

 5. 5. Streaming Graph Partitioning with Graph Convolutional Networks

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Michal Zwolak; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : In this work, we present a novel approach to the streaming graph partitioning problem which handles unbounded streams.Graph partitioning is a process of dividing a graph into groups of nodes or edges. LÄS MER