Sökning: "synkronmaskin"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade ordet synkronmaskin.

 1. 1. Design and comparison of PMaSynRM versus PMSM for pumping applications

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Viktor Briggner; [2018]
  Nyckelord :Demagnetization; economic evaluation; permanent magnet assistance; synchronous reluctance machine; Avmagnetisering; ekonomisk utv¨ardering; permanentmagnetassistans; synkron reuktansmaskin;

  Sammanfattning : This master thesis aimed to design a permanent magnet assisted synchronous reluctancemachine (PMaSynRM) rotor for pump applications which were to be implemented inan existing Induction Machine stator. The machine were to be compared with a similarpermanent magnet synchronous machine (PMSM) with similar torque production in termsof cost and performance. LÄS MER

 2. 2. Utvärdering av faskompenseringsmetoder för ett småskaligt vattenkraftverk : Genomgång av kondensatorbatteri, aktiv och passiv reglering, övermagnetiserad synkronmaskin, SVC och STATCOM på Fröslida kraftverk

  M1-uppsats, KTH/Hälsoinformatik och logistik; KTH/Hälsoinformatik och logistik

  Författare :Fuat Göker; Christoffer Hedberg; [2018]
  Nyckelord :Power factor correction; efficiency; active; passive; total harmonic distortion; budgeting; capacitor bank; synchronous machine; SVC; STATCOM.; Faskompensering; effektivisering; aktiv; passiv; distorsion; kalkyl; kondensatorbatteri; synkronmaskin; SVC; STATCOM.;

  Sammanfattning : Småskalig vattenkraft är en stor användare av reaktiv effekt då de ofta har asynkrongeneratorer. Det gör att det finns ett reellt behov för faskompensering, dels för att minska distorsion i nätet samt för att förbättra deras ekonomiska ställning, då elbolag ofta tar ut en avgift för överskridande användning av reaktiv effekt. LÄS MER

 3. 3. Detection of stator interturn fault of synchronous machine by rotor current analysis : A SIMULATION APPROACH

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektro- och systemteknik (EES)

  Författare :Ata-E Rabbi; [2016]
  Nyckelord :Synchronous machine; interturn fault; stator fault; rotor current; harmonic current; generator protection; motor protection; inductance matrix.; synkronmaskin; varvfel; statorström; rotorström; strömöverton;

  Sammanfattning : One of the major electrical faults of synchronous machines is an interturn short circuit in the stator winding, due to winding insulation failure. A synchronous machine is designed to have electrical and mechanical symmetry in the stator and rotor. LÄS MER

 4. 4. Synchronous generator rotor position estimation from stator and rotor terminal currents and voltages

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektro- och systemteknik (EES)

  Författare :Wille Kiuru; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This thesis presents an alternative method for measuring the rotor position of a synchronousgenerator, without the use of sensors to measure the rotor position. The method uses thecurrent and voltage measurements on the stator and rotor terminals from the protectionrelays. LÄS MER

 5. 5. Utveckling av styrprogram till – samt provning av hjulmotor

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Industriell elektroteknik och automation

  Författare :Tobias Caesar; Simon Nilsson; [2010]
  Nyckelord :Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Hjulmotorn är en permanentmagnetiserad synkronmaskin (PMSM) som består av en roterande del rotor och en statisk del stator. Rotordelen innehåller ett antal magneter och statorn tre lindningar. En roterande kraft skapas genom att köra en ström i dessa lindningar. LÄS MER