Sökning: "synlighet"

Visar resultat 1 - 5 av 182 uppsatser innehållade ordet synlighet.

 1. 1. Värdegrundens (o)synlighet i läromedel

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet

  Författare :Malin Nilsson; Sofia Ström; [2020-04-15]
  Nyckelord :läromdel; svenska som andraspråk; SFI; iskrimineringsgrunderna; representation; normkritik;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att utifrån de tre diskrimineringsgrunderna etnicitet, sexuell läggningsamt funktionsnedsättning undersöka och normkritiskt granska om och hur skolans värdegrund och uppdrag återspeglas i några av de läromedel som används på kurser i svenska som andraspråk för nyanlända elever i årskurs 4-6 och kurs B på SFI. Undersökningen syftar också till att visa huruvida det finns skillnader mellan läromedlen som används på SFI och i grundskolan. LÄS MER

 2. 2. "I wore my English like a mask" : Språk, identitet och synlighet i Ocean Vuongs On Earth We're Briefly Gorgeous

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Litteraturvetenskapliga institutionen

  Författare :Sofia Öman; [2020]
  Nyckelord :language; post-colonial theory; othering; identity; Fanon; Spivak; visibility; språk; postkolonialism; annangöring; identitet; Fanon; Spivak; synlighet;

  Sammanfattning : This essay examines the relationship between language, identity, power and visibility in Ocean Vuong’s On Earth We’re Briefly Gorgeous (2019). This is achieved by applying post-colonial theories regarding double consciousness, and the construction of an Other. Theories put forward by Spivak and Fanon are also discussed in relation to this. LÄS MER

 3. 3. “Om vi går in med en viss summa vill vi få tillbaka samma summa fast i en annan valuta” : En kvalitativ jämförande fallstudie av sponsring i varumärkesbyggande syfte

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Rebecca Andersson; Elin Nylander; [2020]
  Nyckelord :Sponsring; relationer; värderingar; evenemang; image;

  Sammanfattning : Problemformulering och syfte: Sensommar! Festivalen och Way out West är två festivaler som varit omdebatterad i media, Sensommar! Festivalen med anledning av en kontroversiell artistbokning och Way out West som kritiserats för att vara ett översponsrat evenemang. Bakom festivalerna finns företag som i egenskap av sponsorer möjliggör arrangemangen och i sin tur får något i utbyte - i många fall synlighet i samband med evenemangen. LÄS MER

 4. 4. APOTEKENS OCH FARMACEUTERS ROLL I SAMBAND MED CORONAPANDEMIN : Synlighet i media

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för integrativ medicinsk biologi (IMB)

  Författare :Hakan Simsek; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Varumärke och image slår igenom bruset i musikbranschen : En kvalitativ studie om hur artister jobbar med sina varumärken på sina sociala medier

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Elisa Amorell; Rebecca Fredriksson; [2020]
  Nyckelord :Brand; Image; Digitalisation; Music industry; Artists; Social media; Marketing; Varumärke; Image; Digitalisering; Musikbransch; Artister; Sociala medier; Marknadsföring;

  Sammanfattning : Digitaliseringen har revolutionerat musikindustrin, alla delar av marknaden har utvecklats, marknadsföring är ett av dem. Sociala medier har blivit centrum för marknadsföringen och konsumenten begär mer relaterbara varumärken och image som ett krav för att konsumera produkter. LÄS MER