Sökning: "synnerligen grovt narkotikabrott"

Hittade 1 uppsats innehållade orden synnerligen grovt narkotikabrott.

  1. 1. Gradindelning och straffvärdebedömning vid grövre narkotikabrott - Ett belysande av utvecklingen i svensk rätt

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

    Författare :Josefine Rasmusson; [2018]
    Nyckelord :straffrätt; gradindelning; straffvärdebedömning; narkotikabrott; grovt narkotikabrott; synnerligen grovt narkotikabrott; Law and Political Science;

    Sammanfattning : Denna uppsats belyser den utveckling som skett i svensk rätt av hur gradindelning och straffvärdebedömning vid grövre narkotikabrott. I samband därmed analyseras de konsekvenser som NJA 2011 s. 357 (Mefedrondomen) och den nya brottsrubriceringen synnerligen grovt narkotikabrott fått. LÄS MER