Sökning: "synonym"

Visar resultat 1 - 5 av 92 uppsatser innehållade ordet synonym.

 1. 1. Perspektiv på propaganda Propagandabegreppet i Sverige mellan 1920 och 1951

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion

  Författare :Theodor Lindström; [2023-06-29]
  Nyckelord :Propaganda; reklam; Jacques Ellul; Reinhart Koselleck; agitation; informationspolitik; svensk press 1920 – 1951;

  Sammanfattning : This thesis examines the term propaganda and it´s use and meaning in the public discourse in Swedish press between the years 1920 and 1951. The thesis asks the overarching question of how and why the definition of the term changes from a neutral word to a word with negative connotations. LÄS MER

 2. 2. "GRI PÅ STEROIDER" : Hur en större revisionsbyrå formar och anpassar sig tillEU:s nya direktiv för hållbarhetsrapportering (CSRD)

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle

  Författare :Sandra Andersson; Jesper Sundqvist; [2023]
  Nyckelord :Corporate Sustainability Reporting Directive; European Sustainability Reporting Standards; hållbarhetsrapportering; hållbarhetsdirektiv;

  Sammanfattning : The new sustainability directive Corporate Sustainability Reporting Directive [CSRD] isdescribed as the biggest thing that has happened since International Financial ReportingStandards [IFRS] was implemented in the reporting world. A watered-down Non-FinancialReporting Directive [NFRD] will be given new strength through CSRD, which entails higherand stricter requirements for reporting companies to report sustainability information to, amongother things, improve comparability and credibility, and as a step on the way to equatingsustainability reporting with financial reporting. LÄS MER

 3. 3. Wicked Witches and Evil Queens? : A corpus-based study of the near-synonyms evil and wicked in contemporary American English

  Master-uppsats, Högskolan Väst/Institutionen för individ och samhälle

  Författare :Mariam Barazeghi; [2023]
  Nyckelord :adjectives; collocations; corpus linguistics; dictionaries; gender studies; synonyms;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to examine what contemporary corpora can reveal about the use of the two adjectives evil and wicked. These two synonyms have been analysed using corpus linguistics in order to acquire results about the differences between them regarding frequency of use, as well as their collocating nouns. LÄS MER

 4. 4. Ledaregenskaper sökes! : - en kartläggning av eftersökta ledaregenskaper utifrån platsannonser

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :David Juniwik; Mathias Örså; [2023]
  Nyckelord :leadership; personality; traits; five factor model; job advertisement; recruitment; ledarskap; personlighet; egenskaper; femfaktormodell; platsannonser; rekrytering;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med detta examensarbete är att kartlägga de egenskaper som efterfrågas av produktionschefer inom tillverkning respektive chefer inom socialt och kurativt arbete utifrån platsannonser riktade mot dessa yrkeskategorier i Sverige. Genom att kartlägga egenskaper undersöks vidare om det går att se mönster, likheter eller olikheter beträffande efterfrågade ledaregenskaper på såväl aggregerad som på detaljnivå, vilka egenskaper som framstår vara de bästa prediktorerna för anställning eller avancemang samt ifall man eventuellt kan nå en bättre förståelse av framtidens ledare genom att kartlägga mönster av efterfrågade ledaregenskaper via femfaktormodellen. LÄS MER

 5. 5. Det brittiska problemmåleriets visuella skvaller : En receptionsestetisk analys av skvaller som metod att engagera med konst

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för kultur och estetik

  Författare :Disa Wennergren Ornsäter; [2023]
  Nyckelord :problem pictures; Royal Academy; Skvaller; problem pictures; problemmåleri; John Collier; 1900-tal; Royal Academy; receptionsestetik;

  Sammanfattning : Den generella uppfattningen av skvaller agerar flitigt som synonym till negativt laddade sociala prestationer och förhållanden. Förtal, rykten och skandaler för att nämna några exempel. LÄS MER