Sökning: "synopsis"

Visar resultat 1 - 5 av 20 uppsatser innehållade ordet synopsis.

 1. 1. Visuell litteracitet: en grundläggande läsförmåga i visuellt glokal, multi- och interkulturell bildundervisning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS); Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Ann Lindström; Anna Wennström; [2020]
  Nyckelord :visual literacy; visuell litteracitet; art education; bildundervisning; glokal; glocal; multiculturality; multikultur; interculturality; interkultur;

  Sammanfattning : This synopsis discusses how and why Swedish art education ought to focus on teaching visual literacy from a glocal perspective. The aim is to position Swedish art education in a glocal, multi- and intercultural context. Searches were conducted mainly on LibSearch, as well as Google Scholar. LÄS MER

 2. 2. Det Tvehövdade Monstret : Mytologi mot Posthumanism

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola; Blekinge Tekniska Högskola

  Författare :Jonathan Johansson; Jonathan Larsson; [2019]
  Nyckelord :Parody; Posthumanism; Mythology; Hybrid; Deconstruction.; Parodi; Posthumanism; Mytologi; Hybrid; Dekonstruktion.;

  Sammanfattning : Detta kandidatarbete handlar om hur ämnen som parodi, posthumanism och mytologi kan kombineras för att skapa en spelprototyp där dessa tre agerar som pelare, vare sig dessa manifesteras inom narrativet, estetiken eller mekaniken. Med hjälp av parodi som designperspektiv kan man granska ämnen som mytologi och posthumanism, för att skapa något som länkar samman dem. LÄS MER

 3. 3. ÄLGEN

  Master-uppsats, Konstfack/Grafisk design & illustration

  Författare :Erik Svetoft; [2019]
  Nyckelord :Animation; graphic design; sweden; älgen; erik svetoft; animated film; short film;

  Sammanfattning : Work process for the production of the short film ÄLGEN (2019); Technical aspects and thematics. Film synopsis: Two animals trying to entertain at a forest zoo get humiliated and decide to run away in search of freedom. At the same time a mysterious shadow haunts the countryside and a national symbol becomes an idol of worship. LÄS MER

 4. 4. En utställningssynopsis till Huggarepoken på Skogsmuseet i Lycksele

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper

  Författare :Marica Lagerström; [2017]
  Nyckelord :Museologi; museer; utställningar; utställningsanalys; genus; genusanalys; genusperspektiv; kvinnohistoria; skogshistoria; kockor; kön; representation; skogsmuseet i Lycksele;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Vin och vindrickande i Ovidius Ars Amatoria och Tristia

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Latin

  Författare :Kerstin Olin; [2017]
  Nyckelord :Languages and Literatures;

  Sammanfattning : En analys om vin och vindrickande i Ars Amatoria och Tristia, två verk av P. Ovidius Naso. Utgångspunkt är ett antal utvalda ord av relevans för ämnet, nämligen vin, merum, bibere, Bacchus (guden personifierad och som metonomi för vin), convivium, vitis och uva. LÄS MER