Sökning: "syntax"

Visar resultat 1 - 5 av 366 uppsatser innehållade ordet syntax.

 1. 1. Linguistic Differences in Real Conversations: Human to Human vs Human to Chatbot

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Eirini Silkej; [2020-03-02]
  Nyckelord :engelska; English learner; Natural language processing; Artificial Intelligence; AI; Linguistics and AI; Text messaging; Instant Messaging; IM; Chatbot; Mitsuku; Computermediated communication; CMC;

  Sammanfattning : This study investigates how students communicate in writing when they know thattheir conversational partner is a human being in comparison to how they communicate whenthey know their partner is a chatbot. The participants are upper secondary students of English. LÄS MER

 2. 2. Symboler som skrivstöd vid skrivandet av faktatexter för elever med språkstörning : En interventionsstudie

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Anna Ljungdahl; Catarina Lång; [2020]
  Nyckelord :språkstörning; skrivande; intervention; symbolkarta; singel-subjekt design;

  Sammanfattning : Tidigare forskning visade att symbolstöd främjar texters strukturer, textproduktion, syntax och ordförråd hos elever i skrivsvårigheter. Därför var studiens syfte att undersöka om tankekarta med symbolstöd, eller symbolkarta, hade betydelse för skrivandet av faktatexter med avseende på innehåll, struktur samt form i texterna, för elever med språkstörning. LÄS MER

 3. 3. Den adopterade sonen? : Adoptionism hos Markus och i den tidiga kyrkan

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Nya testamentets exegetik

  Författare :Mattias Lindvall; [2020]
  Nyckelord :adoptionism; adoptianism; Markusevangeliet; Guds son; Jesus; tidiga kyrkan; Ebioniter; Theodotister;

  Sammanfattning : I denna uppsats behandlas Markusevangeliet 1:1-15. Dessa verser granskas textkritiskt genom en genomgång av grammatik och syntax jämföra olika översättningar samt utvärdera om en adoptionistisk kristologi kan utläsas. LÄS MER

 4. 4. Sentiment Analysis for Tweets in Swedish : Using a sentiment lexicon with syntactic rules

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för datavetenskap och medieteknik (DM)

  Författare :Marcus Gustafsson; [2020]
  Nyckelord :Sentiment Analysis; Opinion Mining; Sentiment Lexicon; Swedish;

  Sammanfattning : Sentiment Analysis refers to the extraction of opinion and emotion from data. In its simplest form, an application estimates a sentence and labels it with a positive or negative sentiment score. One way of doing this is through a lexicon of sentiment-laden words, each annotated with its respective polarity. LÄS MER

 5. 5. Ghoul: A cache-friendly programming language

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för informationssystem och –teknologi

  Författare :Adam Temmel; [2020]
  Nyckelord :CPU cache; Language design; Performance; Ghoul.; CPU cache; Språkdesign; Prestanda; Ghoul;

  Sammanfattning : Prestanda har historiskt sett alltid varit av betydelse för nyttjandet av datorer, vilket lett till att processorutvecklare har tagit fram flera olika metoder för att klämma ut mer processorkraft från processorn. Ett av dessa koncept är processorns cacheminne, som ansvarar för att lagra data processorn förväntar sig att behöva inom en snar framtid. LÄS MER