Sökning: "syntax"

Visar resultat 1 - 5 av 341 uppsatser innehållade ordet syntax.

 1. 1. Automatic Error Detection and Correction in Neural Machine Translation : A comparative study of Swedish to English and Greek to English

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för lingvistik och filologi

  Författare :Anthi Papadopoulou; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Automatic detection and automatic correction of machine translation output are important steps to ensure an optimal quality of the final output. In this work, we compared the output of neural machine translation of two different language pairs, Swedish to English and Greek to English. LÄS MER

 2. 2. Kultur och syntax: expliciteringar i en litteraturvetenskaplig text

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Översättarutbildningen

  Författare :Niklas Löfgren; [2019]
  Nyckelord :litteraturvetenskap; översättning; vetenskapligt skrivande; expliciteringar; funktionell global strategi; afroamerikansk kultur; rasrelationer; James Baldwin; Herman Beavers; Ralph Ellison; the black experience; the dozens; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : Denna magisteruppsats baseras på en översättning av drygt 6000 ord av en komparativ litteraturvetenskaplig text av Herman Beavers om de amerikanska författarna James Baldwin och Ralph Ellison. Uppsatsen består av tre delar. LÄS MER

 3. 3. Automated Simulation and Parameter Estimation of Chromatography Processes

  Master-uppsats, Lunds universitet/Kemiteknik (CI)

  Författare :Johan Olsson; [2019]
  Nyckelord :chemical engineering; kemiteknik; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Preparative chromatography is an important separation technique in downstream processing for several industries. It has the ability to separate two or more component from each other to achieve high purity. LÄS MER

 4. 4. Scope effects on linearization in polysynthetic languages

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Allmän språkvetenskap

  Författare :Lukas Häusler; [2019]
  Nyckelord :Syntax; Generative; Polysynthetic; Linearization; Scope; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : This paper adopts a generative approach to investigating the influence of scope on linearization of affixes in polysynthetic languages. From a typological perspective, polysynthetic languages distinguish themselves morphosyntactically by being non-configurational, using noun incorporation, and by their ability to produce (near) one-word sentences by way of agglutinativity on verbs. LÄS MER

 5. 5. Problematiska beskrivningar av grammatik: En studie om läromedels beskrivningar av grammatik och svensklärares reaktioner på dessa

  Master-uppsats, Lunds universitet/Utbildningsvetenskap; Lunds universitet/Svenska

  Författare :Erik Bandh; [2019]
  Nyckelord :Grammatik; Tröskelbegrepp; Läromedel; Språkstruktur; Språkets hierarkiska dimension; Grammar; Threshold concepts; Textbooks; Language structure; Syntax The Hierarchic Dimension of Language; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : Det föreliggande arbetets övergripande syfte var att undersöka hur grammatiken beskrivs i läromedel i dag och vilka konsekvenser detta kan tänkas få för lärare och elever i Svenska 1 och Svenska 2 på gymnasiet. För att uppnå syftet delades arbetet upp i två separata metoder: Först utfördes en granskning av hur grammatiken beskrivs i olika läromedel, och sedan en intervjustudie där yrkesverksamma svensklärare fick reagera på och förhålla sig till läromedelsgranskningen. LÄS MER