Sökning: "syntax"

Visar resultat 1 - 5 av 424 uppsatser innehållade ordet syntax.

 1. 1. Natural Language Processing Model for Maltese Syntax

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori

  Författare :Greta Attard; [2021-10-08]
  Nyckelord :natural language processing; syntax; spaCy; universal dependency; dependency parser; part-of-speech tagger; maltese nlp pipeline;

  Sammanfattning : The objective of this thesis is to create a Natural Language Processing Model for theMaltese Language. The ultimate goal is that the model would be able to recognise syntactical features, that is the linguistic features and the relationship of a sequence of words, in Maltese. LÄS MER

 2. 2. Planeringsinstrument för aktiv tillgänglighet: En jämförelse av Place Syntax Tool och MOVE Meter

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / Institutionen för ekonomi och samhälle

  Författare :Miriam Alme; Anna Lundberg; [2021-06-23]
  Nyckelord :Human geography; urban planning; accessibility; accessibility instruments active accessibility; ; Planning Support SystemsPlace Syntax Tool; MOVE Meter; land use and transport integration;

  Sammanfattning : To develop sustainable and accessible cities there is a need to integrate mobility and land use planning. A focus is furthermore required on active accessibility; to be able to reach activities and services by a combination of walking, cycling, connection to public transport and land use. LÄS MER

 3. 3. Évolution des principaux constituants de la phrase française. Étude morphosynaxique de cinq traductions de la Genèse

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Martin Olsson; [2021-06-17]
  Nyckelord :franska; fornfranska; latin; diakron lingvistik; ordföljd; morfologi; syntax; verb; noll-syntax;

  Sammanfattning : Denna diakrona studie följer utvecklingen av den franska satsens huvudkomponenter, då dessa är av avgörande betydelse för den ömsesidiga förståelsen. Studiens mål är att genom en korpusstudie följa hur subjekt, verb och direkt objekt markeras genom historien. LÄS MER

 4. 4. Understand me, do you? : An experiment exploring the natural language understanding of two open source chatbots

  M1-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för programvaruteknik; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för programvaruteknik

  Författare :Linnéa Olofsson; Heidi Patja; [2021]
  Nyckelord :chatbot; natural language processing; natural language understanding; intent classification;

  Sammanfattning : What do you think of when you hear the word chatbot? A helpful assistant when booking flight tickets? Maybe a frustrating encounter with a company’s customer support, or smart technologies that will eventually take over your job? The field of chatbots is under constant development and bots are more and more taking a place in our everyday life, but how well do they really understand us humans?  The objective of this thesis is to investigate how capable two open source chatbots are in understanding human language when given input containing spelling errors, synonyms or faulty syntax. The study will further investigate if the bots get better at identifying what the user’s intention is when supplied with more training data to base their analysis on. LÄS MER

 5. 5. Voy a escuchar el silencio : Att välja låtttexter till undervisningen genom läsbarhetsmetoden

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för språkstudier

  Författare :Frida Alatalo; [2021]
  Nyckelord :Läsbarhet; förkunskaper; läsförståelse; språkdidaktik; spanska; musik; grammatik; ordkunskap; huvudverb; semantik.;

  Sammanfattning : In a classroom context, the readability of a text can be measured in many ways; one of them is to study the set of words and grammar in the text, and decide if they are a part of a student´s linguistic knowledge. This study concentrates on investigating the method for measuring readability when it comes to choosing a text for students learning advanced Spanish. LÄS MER