Sökning: "syringes"

Visar resultat 1 - 5 av 13 uppsatser innehållade ordet syringes.

 1. 1. Pharmaceutical Quality and Syringeabilityof Pre-filled Syringes : An explorative study on the effect of different syringe barrel andplunger combinations on a proteinaceous pharmaceutical.

  Master-uppsats, KTH/Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa (CBH)

  Författare :Emma Sevegran; [2020]
  Nyckelord :Pre-filled syringes; protein aggregation; break loose; gliding force; pharmaceutical quality; subvisible particles; silicone oil; barrel; plunger;

  Sammanfattning : 4AbstractA pre-filled syringe consists of a number of different components and materials e.g. glass, polymer and silicone oil, which will, in various degrees, interact with the pharmaceutical protein and excipients contained within. LÄS MER

 2. 2. Vuxen och rädd - Att lindra lidande vid stickrädsla

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Mimi Pelling; Klara Storbacka; [2019-08-16]
  Nyckelord :adults; anxiety; blood-injection-injury phobia; cannulas; needle fear; needles; nursing care; person centred care; suffering; syringes;

  Sammanfattning : Background: Fear of needles does not only cause problem for the sufferer but also for the health care professionals in various care related situations such as phlebotomy, venipuncture or other invasive procedures including needles, syringes or cannulas. Although these procedures are accepted by most individuals it can for some people cause fear, anxiety and may even lead to healthcare avoidance. LÄS MER

 3. 3. Ökar livskvalitet hos personer som injicerar droger när tillgång till sprututbyte finns? : En longitudinell studie på Stockholms Sprututbyte

  Magister-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Linda Näslund; [2019]
  Nyckelord :Needle and syringe exchange; People who inject drugs; Quality of life; Livskvalitet; Sprututbyte; Personer som injicerar droger;

  Sammanfattning : Bakgrund: Personer som injicerar droger har i tidigare studier visat sig ha en lägre livskvalitet än andra populationer och många lider av psykisk ohälsa. Spridning av blodsmittor som hiv och hepatiter och andra blodburna infektioner kan vara en risk vid injicering. LÄS MER

 4. 4. Påverkan på blodgassprutor som transporterats i rörtransportsystemet MC-2000

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Caroline Toresson; [2019]
  Nyckelord :Blood gas analysis; pneumatic tube transport system; potentiometry; amperometry; spectrophotometry; Blodgasanalyser; rörtransportssystem; potentiometri; amperometri; spektrofotometri;

  Sammanfattning : Blodgassprutor beställs för att undersöka en patients syra-bas-status, laktatkoncentration och elektrolytkoncentration. Några orsaker till balansrubbningar kan vara trauma, syrebrist, infektion, intoxikation eller svält. LÄS MER

 5. 5. Iodine Quantification Using Dual Energy Computed Tomography and applications in Brain Imaging

  Master-uppsats, Lunds universitet/Sjukhusfysikerutbildningen

  Författare :Veronica Fransson; [2019]
  Nyckelord :Physics and Astronomy;

  Sammanfattning : Purpose/Background Dual Energy Computed Tomography (DECT) have been clinically available for over ten years. Two such systems are currently used at Skane University Hospital (SUS) in Lund. By utilizing materials different attenuating properties at different energies, material decomposition and iodine quantification is possible. LÄS MER