Sökning: "syringes"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade ordet syringes.

 1. 1. Vuxen och rädd - Att lindra lidande vid stickrädsla

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Mimi Pelling; Klara Storbacka; [2019-08-16]
  Nyckelord :adults; anxiety; blood-injection-injury phobia; cannulas; needle fear; needles; nursing care; person centred care; suffering; syringes;

  Sammanfattning : Background: Fear of needles does not only cause problem for the sufferer but also for the health care professionals in various care related situations such as phlebotomy, venipuncture or other invasive procedures including needles, syringes or cannulas. Although these procedures are accepted by most individuals it can for some people cause fear, anxiety and may even lead to healthcare avoidance. LÄS MER

 2. 2. Ökar livskvalitet hos personer som injicerar droger när tillgång till sprututbyte finns? : En longitudinell studie på Stockholms Sprututbyte

  Magister-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Linda Näslund; [2019]
  Nyckelord :Needle and syringe exchange; People who inject drugs; Quality of life; Livskvalitet; Sprututbyte; Personer som injicerar droger;

  Sammanfattning : Bakgrund: Personer som injicerar droger har i tidigare studier visat sig ha en lägre livskvalitet än andra populationer och många lider av psykisk ohälsa. Spridning av blodsmittor som hiv och hepatiter och andra blodburna infektioner kan vara en risk vid injicering. LÄS MER

 3. 3. Påverkan på blodgassprutor som transporterats i rörtransportsystemet MC-2000

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Caroline Toresson; [2019]
  Nyckelord :Blood gas analysis; pneumatic tube transport system; potentiometry; amperometry; spectrophotometry; Blodgasanalyser; rörtransportssystem; potentiometri; amperometri; spektrofotometri;

  Sammanfattning : Blodgassprutor beställs för att undersöka en patients syra-bas-status, laktatkoncentration och elektrolytkoncentration. Några orsaker till balansrubbningar kan vara trauma, syrebrist, infektion, intoxikation eller svält. LÄS MER

 4. 4. Är regleringen av dopning rättsenlig? - Ett avtalsrättsligt perspektiv

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Johannes Edvardsson; [2017]
  Nyckelord :avtalsrätt; standardavtal; avtal; avtalsvillkor; idrottsjuridik; rättsvetenskap; dopning; doping; idrott; sport; riksidrottsförbundet; WADA; contract law; agreement; standard agreement; standard terms; swedish sports confederation; law; private law; sports law; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Sport, pills, syringes, blood transfusions and contract law. The overarching purpose of the essay is to investigate how doping is regulated in Sweden and if the doping regulation satisfies the requirements of contract law. LÄS MER

 5. 5. Avfallshantering av stickande/skärande avfall : en jämförelse mellan nio kommuner inom Stockholmsområdet

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för naturgeografi

  Författare :Lena Lausevic; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Sharps waste, in the form of used syringes and needles from the public, should not be mixed withother municipal solid waste because of environmental and health reasons. The most palpableeffects of improper waste disposal are injuries to waste handlers and this is the main reason whysociety should strive to minimize the risks involving sharps waste. LÄS MER