Sökning: "syskon roller"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade orden syskon roller.

 1. 1. Att vara förälder till ett barn med medfödd hjärtsjukdom : En kvalitativ litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Hanna Davidsson; Malin Ihreborn; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund: Medfödda hjärtsjukdomar är de mest dominerande hjärtsjukdomarna hos barn 0–18 år i Sverige och varje år föds på ca 1000 barn med en medfödd hjärtsjukdom. Medfödda hjärtsjukdomar delas in i Acyaotiska hjärtfel, obstruktiva hjärtfel och cyanotiska hjärtfel. LÄS MER

 2. 2. Att leva med ett syskon som har missbruksproblem

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och psykologi

  Författare :Maria Ekberg Leo; [2019]
  Nyckelord :Missbruk; syskon; coping; socialt stöd;

  Sammanfattning : Närmare en halv miljon vuxna svenskar har ett beroende eller missbruk av alkohol. Den motsvarande siffran för narkotika är 55 000 individer. Många av dessa personer har syskon. LÄS MER

 3. 3. Beror ditt yrkesval på dina syskon : En studie om placeringen i syskonskaran har något samband med ens yrkesprestige

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Dahlgren Therese; [2019]
  Nyckelord :Yrkesprestige; syskonposition; SIOPS Standard International Occupational Prestige Scale ;

  Sammanfattning : Yrkesprestige kan bidra till att påvisa trender och tendenser på arbetsmarknaden, vilket är viktigt att undersöka för att samhället ska kunna bidra med resurser där det behövs på bästa sätt. Denna studies syfte är att undersöka om syskonplaceringen påverkar ens yrkesprestige och om det finns ett samband mellan dessa. LÄS MER

 4. 4. De bortglömda syskonen En studie om biologiska syskon till familjehemsplacerade barn

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Dana Fouladi; [2015-05-27]
  Nyckelord :biologiska syskon; familjehemsplacering; separation; bearbetning;

  Sammanfattning : Den här studien avser att undersöka hur syskon upplever att skiljas från sina biologiskasyskon som placerats i familjehem. Informanterna har förblivit i ursprungsfamiljen och delarinte upplevelsen av att ha blivit placerade. LÄS MER

 5. 5. Att få ett prematurbarn påverkar hela familjen : En litteraturstudie om syskonens upplevelse

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Malin Brooks; [2015]
  Nyckelord :Experience; Family Centered Care; Neonatal Nursing; Preterm; Premature infant; Reactions; Siblings; Support; Familjecentrerad vård; Neonatalvård; Prematur; Prematurbarn; Reaktioner; Stöd; Syskon; Upplevelse;

  Sammanfattning : Oro och ovisshet påverkar både föräldrar och syskon när ett barn föds för tidigt. Inom neonatalvården idag används ofta familjecentrerad vård som omvårdnadsmodell. Ett mål med familjecentrerad vård är att fokusera på familjen som en enhet. I verkligheten är det dock ofta så att syskonen glöms bort. LÄS MER