Sökning: "syskonplacering"

Visar resultat 1 - 5 av 19 uppsatser innehållade ordet syskonplacering.

 1. 1. Perfektionism hos högskolestudenter : Har personlighet och syskonplacering någon betydelse?

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Sarah Omberg; Susanna Rantaniitty; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Perfektionism skildras ha ökat hos unga vuxna och menas kunna ge positiva eller negativa konsekvenser för individen. Positiv perfektionism har förknippats med goda arbetsvanor och hög prestation, medan negativ perfektionism visat sig kunna leda till psykisk ohälsa. LÄS MER

 2. 2. Syskonplaceringens samverkan med personlighet och KASAM

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Amanda Carty Gabrielsen; Ulrika Fräsén; [2016]
  Nyckelord :birth order; big five personality traits; five factor model of personality; sense of coherence; gender differences;

  Sammanfattning : Tidigare forskning menar att det äldsta syskonet anses vara mer auktoritärt, det mellersta barnet minst familjeorienterat och det yngsta barnet mer socialt. Uppväxten kan påverka individens KASAM. LÄS MER

 3. 3. Syskonplacering och extroversion/introversion

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY)

  Författare :Louise Wiederholm; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Kvinnors empati i vården : Betydelsen av bakgrund, familj och arbete

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Emelie Flinth Andersson; [2015]
  Nyckelord :Empathy; siblings; family; nursing; working position;

  Sammanfattning : Tidigare forskning har visat att empatin är viktig för arbetare inom vården, så att de kan ge gensvar på kundernas upplevelser. Syftet var att undersöka om det finns skillnader i empati och vad de kan bero på hos kvinnor i vården. Studien använder Davis (1983) mätinstrument IRI som delades ut i pappersformat samt elektroniskt. LÄS MER

 5. 5. Syskonplaceringens relation till personligheten hos vuxna personer

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Psykologiska institutionen

  Författare :Charlotta Lindberg; [2015]
  Nyckelord :Birth order; Siblings; Personality; Big Five Factor Modell; Sisarusten syntymäjärjestys; Persoonallisuus; Viiden faktorin malli; Syskonplacering; Personlighet; Femfaktor-modell;

  Sammanfattning : Individers placering i syskonskaran och dess relation till beteenden har varit i fokus för otaliga studier. Det finns dock relativt lite forskning kring syskonplaceringens relation till personlighet i Sverige. Syftet med denna studie var att undersöka syskonplaceringens relation till personligheten enligt Big Five-Inventory (Zakrisson, 2010). LÄS MER