Sökning: "syskonposition"

Hittade 5 uppsatser innehållade ordet syskonposition.

 1. 1. Beror ditt yrkesval på dina syskon : En studie om placeringen i syskonskaran har något samband med ens yrkesprestige

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Dahlgren Therese; [2019]
  Nyckelord :Yrkesprestige; syskonposition; SIOPS Standard International Occupational Prestige Scale ;

  Sammanfattning : Yrkesprestige kan bidra till att påvisa trender och tendenser på arbetsmarknaden, vilket är viktigt att undersöka för att samhället ska kunna bidra med resurser där det behövs på bästa sätt. Denna studies syfte är att undersöka om syskonplaceringen påverkar ens yrkesprestige och om det finns ett samband mellan dessa. LÄS MER

 2. 2. Uppdrag: Syskon : En kvalitativ studie om familjehemmens biologiska barns upplevelser av förändringen i syskonskaran

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för socialvetenskap; Ersta Sköndal högskola/Institutionen för socialvetenskap

  Författare :Sandra Eek; Maria Larsson; [2017]
  Nyckelord :Biological children; Foster home care; Siblings; Biologiska barn; Familjehem; Syskonposition;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att åskådliggöra vilka konsekvenser uppdraget som familjehem kan få för de biologiska barnen när det sker förändringar i syskonskaran. Vi fann flera motsägelser i de biologiska barnens berättelser vilket vi tolkar som att uppdraget är komplext. Förändringen i syskonskaran upplevs delvis som utmanande. LÄS MER

 3. 3. Arbetsrelaterad Upplevd Kontroll : En kvantitativ studie om födelseordningens och ledarskapets påverkan på arbetsrelaterad upplevd kontroll

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och psykologi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och psykologi

  Författare :Helen M. Häger; Sara Westberg; [2016]
  Nyckelord :Birth order; Leadership; Locus of Control and Work Locus of Control; Födelseordning; Ledarskap; Arbetsrelaterad upplevd kontroll; Locus of Control och Work Locus of Control;

  Sammanfattning : Syftet med föreliggande studie var att undersöka hur födelseordning (syskonposition och kön) och ledarskap (ledare och icke-ledare) påverkar arbetsrelaterad upplevd kontroll (Work Locus of Control). Ett urval av 116 individer besvarade en enkät bestående av bakgrundsfrågor och mätskalan arbetsrelaterad upplevd kontroll, WLCS. LÄS MER

 4. 4. Syskonpositionens betydelse för den empatiska förmågan

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling

  Författare :Annika Englund; [2009]
  Nyckelord :empathy; birth order; sibling; personality;

  Sammanfattning : Individuella skillnader i empati, att kunna sätta sig in i någon annans situation och förstå vad en annan person känner, har studerats i tidigare forskning. En aspekt som visat skillnader angående personlighet men bristande belysts i samband med empati är syskonposition; om man är endabarnet, yngsta, mellan eller äldstabarnet. LÄS MER

 5. 5. Ledarskap, syskonposition och locus of control

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Institutionen för samhälls- och beteendevetenskap

  Författare :Emelie Hasselblad; [2008]
  Nyckelord :birth order; personal traits; locus of control; leadership position.;

  Sammanfattning : En majoritet bland ledare i olika organisationer har en bakgrund som storasyskon eller ensambarn (Hudson, 1990). Denna studie genomfördes för att få svar på om personer med ledaransvar skiljer sig åt gällande syskonplats och locus of control jämfört med de personer som inte har ledaransvar. LÄS MER