Sökning: "syskonrelationer"

Visar resultat 1 - 5 av 15 uppsatser innehållade ordet syskonrelationer.

 1. 1. Framställning av syskon i Astrid Lindgrens Än lever Emil i Lönneberga och Madicken

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Cecilia Öberg; [2019]
  Nyckelord :Astrid Lindgren; Än lever Emil i Lönneberga; Madicken; pojkar; flickor; genus; syskonrelationer;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att ta reda på hur syskonrelationer framställs i två av Astrid Lindgrens böcker. Än lever Emil i Lönneberga (1967) och Madicken (1967). Vidare är syftet att undersöka hur pojkar respektive flickor skildras i dessa böcker. LÄS MER

 2. 2. Syskonordning och personlighet : En kvantitativ studie relaterad till femfaktormodellen

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Denise Gahnberg; [2019]
  Nyckelord :Positionen i syskonskaran; förstfödd; senare född; personlighet; femfaktormodellen; grad av öppenhet; grad av utåtriktning; grad av samarbetsvillighet; grad av samvetsgrannhet; grad av emotionell instabilitet; arbetsmarknad;

  Sammanfattning : Syskonrelationer är ett ämne som de flesta individer kan relatera till. Det vanligaste antalet syskon i Sverige är två till tre. Enligt tidigare forskning gynnas förstfödda av sin position i syskonskaran när det gäller socioekonomiska utfall. LÄS MER

 3. 3. Upplevelser och behov av stöd hos syskon till ett sjukt barn : -en litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Frida Petersson; Jenny Larsson; [2018]
  Nyckelord :siblings; family-centered nursing; illness; support; sibling relationships; syskon; familjecentrerad omvårdnad; sjukdom; stöd; syskonrelationer;

  Sammanfattning : Bakgrund: Det är viktigt att känna sig delaktig i en familj och alla individer i familjen påverkar varandra, både positivt och negativt. Syskon betyder ofta mycket för varandra även om relationen inte alltid är positiv. När ett barn blir sjukt påverkas hela familjen. Det sjuka barnet får mer fokus och syskonet kan känna sig åsidosatt. LÄS MER

 4. 4. Systrar, spel och surrogater : En motiv- och karaktärsstudie av Katniss och Prims systerrelation i Suzanne Collins The Hunger Games-trilogi

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för kultur och estetik

  Författare :Karin Wallén; [2017]
  Nyckelord :The Hunger Games; Suzanne Collins; systrar; genus; relationer; motivstudie; karaktärsstudie; litteraturanalys;

  Sammanfattning : I denna uppsats undersöks hur systerrelationen mellan protagonisten Katniss Everdeen och hennes lillasyster Prim porträtteras i Suzanne Collins The Hunger Games-trilogi, bestående av The Hunger Games (2008), Catching Fire (2009) och Mockingjay (2010). Syftet med uppsatsen är att utforska vilken funktion denna porträttering får för intrigen i sin helhet samt att se vilka föreställningar om manligt och kvinnligt som blir synliga i relationen systrarna emellan. LÄS MER

 5. 5. Ungdomsbrottslighet : Risk och skydd i familjerelationer

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för beteendevetenskap och socialt arbete; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för beteendevetenskap och socialt arbete

  Författare :David Bothén; Jarkko Tauriainen; [2017]
  Nyckelord :juvenile delinquency; risk factors; protective factors; parental knowledge; sibling relations; gender; ungdomsbrottslighet; riskfaktorer; skyddsfaktorer; föräldrars kunskap; syskonrelationer; kön;

  Sammanfattning : I denna studie har vi undersökt risk- och skyddsfaktorer i föräldra-barnrelationer och syskonrelationer, och deras eventuella påverkan på ungdomars brottslighet. Vidare skulle utredas om dessa relationer och brottslighet påverkas av ungdomars kön, upplevelsen av området de bor i, eller om ungdomen haft tidigare kontakt med socialtjänsten till följd av sitt eget beteende. LÄS MER