Sökning: "system hotel"

Visar resultat 1 - 5 av 78 uppsatser innehållade orden system hotel.

 1. 1. Jämförelse mellan energilagringstekniker, samt dimensionering av batterier och vätgaslagring i off-grid system med solceller : En mjuk multikriterieanalys, samt skapandet av ett dimensioneringsverktyg som tillämpas på befintliga verksamheter

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Energisystem

  Författare :Vendela Stenholm; Sara Sjödin; [2023]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Elsystemet måste vara i balans mellan den el som produceras och den el som konsumeras, i varje sekund året om, för att undvika effektbrist. Risken för obalans i elsystemet ökar dock, delvis på grund av en ökad andel förnybar och intermittent elproduktion. LÄS MER

 2. 2. Techno-economic assessment of off-grid PV systems in Eritrean buildings : A case study about apartment buildings in Asmara

  Master-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för företagande, innovation och hållbarhet

  Författare :Adonay Yosief; [2023]
  Nyckelord :Eritrea; PV; Asmara; Battery; Hydrogen; Homer Pro;

  Sammanfattning : Eritrea is experiencing difficulties as a result of its low rate of electricity, together with its expanding population and the significance of green energy in today's world. Due to poor infrastructure and capacity, Asmara's electricity grid is well known for being unreliable, with frequent power outages and load shedding. LÄS MER

 3. 3. Sustainability and waste sorting management in small scale hotels in Sri Lanka : A Minor Field Study in Sri Lanka

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :ALEX SELLÉN STACKEGÅRD; RAGNA IVARSSON; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Sri Lanka is a small island located on the tip of India in the Indian Ocean. Following the end of the civil war, Sri Lanka’s tourism numbers have increased drastically. Up until the pandemic, more and more tourists flocked to the island. LÄS MER

 4. 4. Utredning av effektbehov för närvarostyrt klimatsystem i hotellrum : Jämförelse av induktionsapparaters och fläktkonvektorers effektivitet.

  M1-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för ingenjörs- och kemivetenskaper (from 2013)

  Författare :Jasmine Jacobs; [2021]
  Nyckelord :effektbehov; klimatsystem; hotellrum;

  Sammanfattning : The aim of the study is to investigate whether induction devices can replace fan convectors, which is the climate system that is most common in hotel rooms today. The study compares the importance of the power of the two climate systems, induction devices and fan convectors, for use in hotel rooms. LÄS MER

 5. 5. Unwelcome: a study on the Employees´ Perspective on Sex Trafficking in the Hotel industry in Amsterdam

  Magister-uppsats, Södertörns högskola/Turismvetenskap

  Författare :Eleonora Rossi; [2021]
  Nyckelord :Sex trafficking; Hotel Industry; Employee´s perspective; Netherlands; Amsterdam;

  Sammanfattning : Sex trafficking is a form of modern slavery which includes the sexual exploitation of individuals for personal gain. It currently affects 4 million people globally, and around 9 thousand in Europe. LÄS MER