Sökning: "systematic literature review"

Visar resultat 1 - 5 av 904 uppsatser innehållade orden systematic literature review.

 1. 1. Patienters upplevelse av att leva med fibromyalgi. En litteraturstudie.

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Sandra Abrahamsson; Nina Hagert; [2019]
  Nyckelord :fatigue; fibromyalgi; lidande; misstrodd; osynlig sjukdom; upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Fibromyalgi är ett sjukdomstillstånd med oklar etiologi och som karaktäriseras av en långvarig, generaliserad smärta, fatigue och ett flertal andra symtom. Sjukdomen drabbar cirka 2% av världens befolkning där prevalensen är högre bland kvinnor. LÄS MER

 2. 2. Vårdandet vid utskrivning : En systematisk litteraturstudie utifrån patienters upplevelser

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Gabriella Gran; Robin Nilsson; [2019]
  Nyckelord :Systematic literature review; Patient; Experiences; Holistic view; Systematisk litteraturstudie; Patient; Upplevelser; Helhetsperspektiv;

  Sammanfattning : Bakgrund: Utskrivningen från slutenvården till hemmet är ett sårbart moment för patienter som övergår mellan två olika miljöer. Tidigare forskning visar att sjuksköterskor upplever utskrivningen som otydlig. Sjuksköterskor ser inte alltid utskrivningen som ett vårdande tillfälle eller upplever att det inte finns möjlighet att vårda. LÄS MER

 3. 3. ATT VÅRDA DIALYSBEROENDE PATIENTER UR ETT SJUKSKÖTERSKEPERSPEKTIV

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Medina Norén; Chintana Mårtensson; [2019]
  Nyckelord :Dialys; Omvårdnad; Relation; Sjuksköterskor; Stress; Upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Dialysbehandlingar finns i olika former och kan innebära stora livsförändringar för patienter som är i behov av dem. Begränsningar och bundenhet till behandlingarna är faktorer som patienter upplever vid dialysbehandlingar. Känslor som ångest och rädsla är dessutom vanligt förekommande vid dialysbehandlingar. LÄS MER

 4. 4. Barns och ungdomars upplevelse av att leva med Diabetes typ 1

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Linda Östman; Anela Zjajo; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund: Diabetes Mellitus typ-1 är en av de vanligaste kroniska sjukdomar hos barn i Sverige som kräver mycket kunskap och en intensiv behandling. Detta ställer stora krav på barnen så det är nödvändigt att sjukvårdspersonal har ett långsiktigt perspektiv i arbetet med barnen. LÄS MER

 5. 5. Sjuksköterskors upplevelser och erfarenheter av brytpunktssamtal hos patienter med cancer

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Emily Koskinen; Sandra Mason; [2019]
  Nyckelord :Keywords: End of life discussions; End-of-life decisions; Cancer patients; Communication; Nurses experience; Palliative care;

  Sammanfattning : Bakgrund: Cancer kan uppstå i diverse delar av kroppen. Cancervården använder sig av två faser. Den kurativa fasen där målet är att patienten ska bli botad samt den palliativa fasen där vårdinriktningen är palliativ och sjukdomen inte längre går att bota. LÄS MER